Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ref nr: PAR 2023/623

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper! Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen förkliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden.

Anställningen som professor är placerad vid avdelningen för obstetrik och gynekologi inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Inom obstetrik bedrivs omfattande forskning om graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen. Både klinisk forskning, experimentella studier och även forskning utgående från kvalitetsregister på både lokal, nationell och global nivå. Representanter för ämnet obstetrik och gynekologi deltar i fakultetens olika utbildningsprogram, och bedriver flera specialistkompetenskurser.

Ämne 
Obstetrik och gynekologi med inriktning mot obstetrik.

Ämnesbeskrivning 
Obstetrik och gynekologi innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar och tillstånd i de kvinnliga reproduktionsorganen, reproduktiv hälsa, handläggning av såväl normal som komplicerad graviditet och förlossning samt utredning och behandling av barnlöshet hos både kvinnor och män. I denna anställning ges preferens åt obstetrisk inriktning.

Arbetsuppgifter 
I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet på nationellt och internationellt konkurrenskraftig nivå. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag.
I arbetsuppgifterna ingår huvudkursledaransvar för undervisning, kursansvar och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram där institutionen medverkar. Anställningsinnehavaren kommer vara huvudkursledare för all undervisning som involverar olika aspekter av gynekologi och obstetrik. I tjänsten ingår också delat ansvar som kursledare för obstetrik och gynekologi med övriga lärare vid avdelningen för den del som utgör nya termin 9 på läkarprogrammet på roterande schema. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer samt mentorskap i lärarprojekt för docentur. I uppgifterna ingår även att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, pedagogiska metoder, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll och syfte.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom akademiskt ledarskap med administrativa uppgifter och att inneha interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta anställningsinnehavarens kompetens och erfarenheter och motsvarande ungefär en tredjedel av anställningen.
Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Enligt Högskolelagen får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Läkarexamen och specialistkompetens i obstetrik och gynekologi är krav för anställningen.

Anställningen är förenad med en anställning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och därför krävs att man enligt Socialstyrelsen har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och klinisk skicklighet och administrativ skicklighet viktas lika och sättas i andra hand.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning inom obstetrik och gynekologi. Särskild vikt läggs också vid peer-review-granskade publikationer i internationella tidskrifter. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning. Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag i konkurrens är meriterande. Uppbyggda internationella nätverk, samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet inom ämnesområdet. Vid tillsättningen kommer även erfarenhet av planering i utbildning och kursansvar tillmätas vikt. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt tillmätas dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete inom området obstetrik samt förmåga till utveckling av det kliniska arbetet och implementering av forskning i kliniken. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande.

För administrativ skicklighet är erfarenhet av kliniskt och akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Anställning 
Tillsvidareanställning med omfattning heltid (100%). Placering vid institutionen för kliniska vetenskaper. Tillträde enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande 
- Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
- Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
- Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd och eventuella
  intervjuer genomförs
- Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
- Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
- Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen 
Bo Jacobsson, sektionschef/professor, 0705-600162, bo.jacobsson@obgyn.gu.se
Mats Brännström, ämnesföreträdare/professor, 0736-254455, mats.brannstrom@obgyn.gu.se
Jovanna Dahlgren, prefekt/professor, 0766-18673, jovanna.dahlgren@gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Övriga upplysningar
Anställningsinnehavaren kommer kliniskt vara knuten till den kliniska verksamhet inom obstetriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Akademiskt är placeringen vid sektion fyra för kvinnors och barns hälsa vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor.

Ansökan  
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:
  • Läkarexamensbevis
  • Specialistkompetens i obstetrik och gynekologi
  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Dokumentation som styrker pedagogisk skicklighet
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2023/623 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.
 
Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-11-27.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Bo Jacobsson
Tittel: Sektionschef/professor
Telefon: +46 705-600162
E-post: bo.jacobsson@obgyn.gu.se
Navn: Mats Brännström
Tittel: Ämnesföreträdare/professor
Telefon: +46 736-254455
E-post: mats.brannstrom@obgyn.gu.se
Navn: Jovanna Dahlgren
Tittel: Prefekt/professor
Telefon: +46 766186737
E-post: jovanna.dahlgren@gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Blå stråket 5
413 45 GÖTEBORG
sweden