Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst å bli fastlege i Tromsø?
Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 82 fastleger. Vi har nå ledig en etablert fastlegehjemmel på ett av våre private legekontor, som selvstendig næringsdrivende fastlege.  

For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Sentrum legekontor
Den ledige fastlegehjemmelen er på Sentrum legekontor som ligger midt i Tromsø sentrum. Legekontoret drives av 7 fastleger. Legekontoret er organisert som et AS med  hver enkelt fastlege som aksjeeier. 

Både leger og helsesekretærer har vært veldig stabile over mange år. De har derfor klart å bygge opp et veldrevet legekontor. Det er høy faglig kompetanse blant alle de som jobber der. Blant legene er 6 spesialister i allmenn medisin og en under spesialisering.  Legekontoret prioriterer at det skal være god bemanning blant helsesekretærene og har derfor hele 5,5 dyktige helsesekretærer.

Kontoret har høyt fokus på et godt og trygt arbeidsmiljø. For å oppnå dette prioriteres kollegaveiledning, ukentlig internundervisning og tverrfaglig møte rundt kontordriften. Kontoret har felles lunsj i arbeidstiden og andre sosiale arrangementer utenom jobb. 
 
Journalsystemet er CGM journal. Fastlegehjemmelen har et listetak på 1000 pasienter.  Hjemmelen er ledig fra 01.04.24. 

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Hjemmelsinnehaver er selvstendig næringsdrivende. Det kan påregnes kommunal deltidsstilling på inntil 7.5 timer pr. uke. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Hjemmelsinnehaver til fastlegehjemmelen gjør avtale med Sentrum legekontor i forbindelse med eventuell mulighet for å kjøpe seg inn i legekontorets etablerte kontorfellesskap. Oppstart etter avtale.

Ta gjerne direkte kontakt med nåværende hjemmelsinnehaver hvis det er ønskelig med mer informasjon om Sentrum legekontor og den aktuelle fastlegehjemmelen.


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikter seg til å gjennomføre ALIS-utdanning.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis. 

Personlige egenskaper
 • Er positiv og samarbeidsvillig.
 • Behandler pasienter og medarbeidere med respekt.
 • Er løsningsorientert.
 • Er omsorgsfull og tålmodig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Personlig egnethet for privat allmennpraksis. 
Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 300 000,- til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. 
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap med flere spesialister i allmennmedisin.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Søker bes oppgi minimum to referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Connie Jensen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 40633450
E-post: conniejensen80@gmail.com
Navn: Veronica Opgård
Tittel: Saksbehandler - Allmennlegetjenesten
Telefon: 90013328
E-post: veronica.opgard@tromso.kommune.no
Navn: Jeanett Sivertsen
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 95117421
E-post: jeanett.sivertsen@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Sentrum legekontor
Killengrensgate 7
9008 TROMSØ