Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vår gastroenterologiske seksjon har fått utvidet aktivitet i forbindelse med det nasjonale screeningprogrammet med koloskopi og vi søker derfor etter en ny overlege i gastroenterologi. Leger med annen indremedisinsk spesialitet eller LIS3 med kort forventet tid til ferdig spesialisering vil også kunne bli vurdert til stillingen da de kan bidra til å frigjøre interne skopiressurser. Gastroseksjonen har nå 4 overleger i tillegg til en LIS3 og har allsidig aktivitet fra visitt på sengepost til endo- og enteroskopi, kapselundersøkelser, gastroenterologisk poliklinikk og infusjonspoliklinikk for IBD pasienter. Det gjøres også ERCP på huset. 

Medisinsk avdeling Hamar er en generell indremedisinsk avdeling med delvis seksjonering. Vi har et kollegium preget av godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og stort fokus på fag. Overlegene har for tiden11-delt vakt i generell indremedisin og ansatt lege med overlegekompetanse forventes å gå inn i tertiærvaktsjikt i generell indremedisin på lik linje med de øvrige overlegene.

Hamar og omegn har et variert frilufts- og kulturtilbud for alle aldre og Hamar kommune har de siste
årene hatt et ekstra fokus på å utvikle bybildet og gi et godt tilbud til barn og unge. Byen er plassert ved
Mjøsas bredde og ligger i pendleravstand fra de andre Mjøsbyene og Oslo. Kort avstand til Oslo Lufthavn.

Avdelingen har følgende stilling ledig:

Overlege fast 100% stilling innen gastroenterologi. Ledig f.o.m. 01.01.2024, oppstartsdato kan diskuteres. 

Kun informasjon som legges inn i WebCruiter blir vurdert i søknadsprosessen og det er ikke behov for å sende søknad eller CV via andre kanaler.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil veksle mellom alle seksjonens ansvarsområder og variere fra visitt og supervisjon av LIS på sengepost med et bredt spekter av indremedisinske problemstillinger, endoskopi og poliklinikk. Overlegene har ikke-seksjonert døgnvakt i generell indremedisin med aktiv vakt til kl. 19 på ukedager/kl. 16 på helg. Passiv hjemmevakt på kveld og natt.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialitet i gastroenterologi i Norge, ev. nært forestående fullført spesialitet.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Evne til læring
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et kollegium preget av godt humør og stor takhøyde.
 • Gode muligheter for faglig fordypning og tilrettelegging for deltakelse på kurs.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtalerog reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Yvonne Chr. Hagen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62537517 / 91607061
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar