Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Det rekrutteres nå til 2 gjennomgående utdanningsløp i indremedisin, LIS 2 og videre til LIS 3, med mål om spesialitet i indremedisin. Det gis gode muligheter for å utvikle bred indremedisinsk kompetanse med hovedtilknytning til Indremedisinsk avdeling som LIS 2 og deretter rotasjon til andre avdelinger for å oppnå læringsmål og kompetanse svarende til LIS 3. Vaktarbeid i akuttmottaket på Ullevål sykehus gjennom hele utdanningsløpet, som er en viktig del av den indremedisinske utdanningen.  Ønsket startdato 26.02.24.

Søkere til stillingene må ha et genuint ønske om indremedisin som fag og være engasjert og interessert i indremedisinsk breddekompetanse. LIS 1-tjenesten må være fullført og det er en fordel med noe indremedisinsk erfaring. 

Indremedisinsk avdeling er en av 10 avdelinger i Medisinsk klinikk. Klinikken har 194 senger fordelt på 8 avdelinger og 2 intensivenheter. Alle avdelinger har universitetsansatte med professorkompetanse og det er høy forskningsaktivitet i klinikken. Indremedisinsk avdelingen består pr idag av sengepost med 24 senger, dagavdeling og poliklinikk. Avdelingen er et spennende og utfordrende arbeidsted med et stort spekter av indremedisinske problemstillinger og er en ypperlig læringsarena for breddekompetanse og generell indremedisin. Avdelingen har også lokalsykehussenger for hhv hematologi og endokrinologi. Det er samarbeid med de øvrige medisinske fagavdelingene i klinikken med tilgang til spesialistkompetanse på alle fagfelt. LIS deltar i felles primærvaktordning i Medisinsk klinikk, totalt 5 primærvaktlag i tillegg til vaktlag for LIS 1. Eget overlege bakvaktlag i avdelingen. I tillegg til avdelingsvis internundervisning er det etablert felles internundervisning for alle LIS i klinikken.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene vil være visitt og sengepostarbeid under supervisjon av overlege, samt utredning og behandling av polikliniske pasienter. Primærvakt i akuttmottaket med mulighet for progresjon i de ulike vaktlagene avhengig av kompetanse. Supervisjon og veiledning av LIS 1. Delta i avdelingens og klinikkens undervisningsprogram. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Noe erfaring innen indremedisin er ønskelig
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Søkere til stillingene må ha et genuint ønske om indremedisin som fag og være engasjert og interessert i indremedisinsk breddekompetanse
 • Gode samarbeidsevner, positiv og fleksibel
 • Ha evnen til å jobbe i team
 • Personlig egnethet vektlegges     
Vi tilbyr
 • Et spennende arbeidssted og fagmiljø i utvikling
 • Gode læringsmuligheter for indremedisin i et stort medisinsk fagmiljø.
 • Godt arbeidsmiljø i avdelingen
 • Veileder gjennom hele utdanningsløpet
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Indremedisinsk avdeling
Kontaktperson
Navn: Anne-Mette Njaastad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47372290
Arbeidssted
Indremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF 
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image