Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å bli vår nye kollega i TSB poliklinikk og LAR?


Haugaland DPS sitt opptaksområde er Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord, Karmøy, Etne, Sauda og Suldal. Befolkningsgrunnlaget er omlag 90 000 vaksne innbyggjarar.

TSB poliklinikken er organisert under Haugaland DPS, og har ansvar for TSB poliklinikk, områdefunksjon fengsel, LAR og FACT rus team. Vi ønskjer deg som har eit brennande engasjement for faget. TSB poliklinikk har spesialist i rus og avhengighetsmedisin, psykologspesialister med spesialisering i rus og avhengighet samt klinisk voksenspesialitet. Du vil vera ein viktig del i oppbygging og  vidareutvikling av TSB-tenestene våre, saman med våre andre legespesialistar, psykologspesialistar, sjukepleiarar og sosionomar. Klinikken er godkjent utdanningsvirksomhet i rus- og avhengighetsmedisin og vi kan tilby heile utdanningsløpet i Helse Fonna. TSB er eit felt det satses på og, vi legg til rette for gode betingelsar med lønn og kursing. 
 

Haugaland DPS har lokaler sentralt i Haugesund og på Karmøy. Vi gir eit breidt behandlingstilbod som favnar rusbehandling (TSB) i poliklinikk og døgn, allmennpsykiatriske poliklinikkar, ACT og psykose-team, akutt ambulant team (AAT) samt ulike døgnbehandlingstilbod innan psykisk helsevern.
Haugaland DPS har eit robust fagmiljø med overlegar, psykologspesialistar, LIS1 og LIS3, psykologar under spesialisering, samt høgskuleutdanna med vidareutdanning.

Haugaland DPS har ansvar for felles henvisningsmottak for TSB som gjeld vurderingar og prioriteringar av henvisningar til Helse-Fonna og Blå Kors Klinikk Haugaland. Haugaland DPS har og ansvar for felles vaktsystem mellom DPSet og Haugesund sjukehus for både psykisk helsevern og rus . Haugaland DPS har TSB-poliklinikk inklusiv et FACT-team, samt ein TSB-post. Stillinga er knytt til TSB-poliklinikk, for tida lokalisasjon Karmøy.
DPSet er i ein spennande fase kor vi vidareutviklar behandlingtilbod både i poliklinikkar og i døgnbehandling, og vi ønskjer deg med på laget. 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostikk og behandling
 • Samarbeid rundt pasientar
 • Deltakelse i vakt
 • Bidra i fagutviklingsarbeid både internt og mellom avdelingane i Helse Fonna
 • Rettleiing og undervisning både internt og eksternt

Kvalifikasjonar

Lege med interesse for rus- og avhengighetsmedisin og det kan være ein av følgande;

 • spesialist i allmennmedisin
 • spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
 • spesialist i psykiatri
 • LIS 3

 

 • Ønskeleg med både erfaring fra både post og poliklinikk
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig

Personlege eigenskapar

 • Du er opptatt av faget og det beste for pasientane
 • Du er god på samarbeid
 • God på formidling av kunnskap internt og eksternt
 • Arbeidar strukturert og sjølvstendig
 • Kreativ, nytenkjande og pragmatisk
 • Personleg presentasjon, CV og referanser blir vektlagd i rekrutteringsprosessen.

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er i inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Vi legg til rette for kurs og vidareutdanning
 • Mulighet for deltagelse i prosjekt, kvalitetsutvikling og forskning 
 • Sterkt faglig fellesskap med godt arbeidsmiljø
 • For å kunne vurdera fortrinnsrett til stilling, må søkjer gi til kjenne dette i søknaden

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: June Thorland
Tittel: Funksjonsleder TSB poliklinikk
Telefon: +47 91586623
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
TSB poliklinikk Haugaland DPS, Helse Fonna HF
Asaldalvegen 1
4250 Kopervik