Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er vi? Jo, nå skal du høre!

Vi ligger godt til i Trøndelag, med grenser mot Sverige i øst, Verdal i nord, Tydal i sør, Selbu i sørvest og Stjørdal i vest. Vi ligger også sentralt til for pendlere! Meråker legekontor er kommunalt eid og ligger sentralt til, både i forhold til Meråker sentrum, men også til sykehjem, helsestasjon og omsorgsboliger. 

Vi har i dag tre fastlegehjemler, og et legekontor som er under utvikling. Legekontoret er ellers bemannet med kommunalt ansatt hjelpepersonell. Teamet på legekontoret består av 12 ansatte med god kompetanse og lure smil.  

Meråker kommune har nå ledig 1 fastlønnet legestilling som er tilrettelagt slik at du kan bruke tiden din på fag og pasientrettet arbeid. Vi stiller med gode rammer, økonomisk trygghet, alminnelig arbeidstid/ fleksitid, nært samarbeid med andre yrkesgrupper, lett tilgjengelig IT-hjelp og et godt arbeidsmiljø. Kostnader knyttet til drift av legekontoret dekkes i dag av kommunen. 

Ønsker du en spennende og interessant jobb i et godt fagmiljø, kombinert med det gode liv? Da gleder ca. 2400 trivelige meråkerbygg seg til å ta deg imot for å bli en del i det trivelige fellesskapet vi har!

Arbeidsoppgaver

 • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege.
 • Nåværende listetak er 800.
 • Stillingen vil innebære ca. 20 % offentlig arbeid slik som tilsynslege på sykehjem eller helsestasjon.
 • Deltakelse i interkommunal legevaktsordning samt rullerende daglegevakt ved kontoret, hverdager klokken 08 - 16 i kommunen.
 • Om ønskelig kan du delta i idrettsmedisinsk team ved Meråker videregående skole.

Kontoret er tilknyttet Norsk helsenett og bruker Winmed 3 journalsystem. Ved sykehjemmet benyttes Profil, mens helsestasjonen benytter HSPRO.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Søkere må fylle kompetansekrav jfr. «Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten» § 3 eller § 5.
 • Beherske skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig.
 • God digital kompetanse.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er faglig dyktig og opptatt av å utføre godt legearbeid.
 • Trives med spennvidden i fagfeltet.
 • Har ønske om og evne til å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og samtidig mestrer å jobbe selvstendig.
 • Er utviklingsorientert og innovativ.
 • Har evne til å etablere god kommunikasjon og tillit.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Meget god fastlønn.
 • Du får beholde 40 % av HELFO refusjoner for pasientbehandling.
 • Normal arbeidstid/fleksitid.
 • Gratis bolig i 12 måneder.
 • Gratis parkering.
 • Stor autonomi og innflytelse på egen arbeidsdag.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling og spesialisering i allmennmedisin.
 • Lønn mens du er på kurs og veiledningsgrupper.
 • Dekning av utgifter til spesialisering i allmennmedisin (obligatoriske kurs og veiledningsgrupper).
 • Godt fag- og arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Behjelpelig med å gi råd om jobbmuligheter i regionen for ektefelle/samboer.
 • Tiltredelse etter avtale.

Vi er fleksibel og åpen for flere måter å organisere arbeidet på etter avtale med søker.

Attester og vitnemål framlegges ved samtale/intervju.

Gyldig politiattest må kunne legges fram.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Meråker kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Meråker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christina Bjerkestrand
Tittel: Fagleder
Telefon: 74813330
E-post: christina.bjerkestrand@meraker.kommune.no
Navn: Elisabeth Johansen
Tittel: Konst. Sektorsjef helse, pleie og omsorg
Telefon: 932 65 159
E-post: Elisabeth.Johansen@meraker.kommune.no
Arbeidssted
Rådhuset
7530 Meråker