Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Visuell og faglig spennande jobb?


Avdeling for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus har ledig fast stilling som overlege på Brystdiagnostisk senter.

Erfaring med brystdiagnostikk er en fordel, men radiologer eller snart ferdige spesialister er velkomne til å søke.

Om en også ønsker å jobbe med andre fagområder innen radiologi er det anledning til det.

Om jobb & fag:
Haugesund sjukehus er perfekt for fagfolk som søker breddekompetanse: Stort nok til full faglig bredde, og lite nok til tett teamarbeid rundt diagnostikk og produksjon.Brystdiagnostisk senter har ansvar for mammografiscreening i Helse Fonnas opptaksområde. Brystdiagnostisk senter har to mammografiapparater med tomosyntese og med mulighet for tomosynteseveiledet biopsi.  Vi utfører ultralyd, biopsier og MR mamma. Det er ukentlige tverrfaglige møter med kirurg, patolog og onkolog.

 
Om oss:
Radiologar med godt faglig renommé, og entusiastisk samhold både på og etter jobb.

Om by & land:
Haugesund er ikkje stor by, men senter i eit stort oppland (110.000 lokalt, 180.000 i Fonna-regionen). Stort og variert tilbud innan kultur, idrett og friluftsliv! God kommunikasjon til Stavanger, Bergen og Oslo.

Om avdelinga:
I Haugesund har vi 13 laboratorier fordelt på ultralyd, CT, MR, mammografi, nukleærmedisin, intervensjon og generell røntgen
Seksjonen har SECTRA RIS/PACS.

Seksjonen har 16 overlegestillingar og 7 heimlar for lege i spesialisering i radiologi.

Radiologisk avdeling har gjennomgående ansvar og samdrift av overlegeressurser for all radiologisk virksomhet ved sjukehusa i Helse Fonna: Haugesund, Stord og Odda.

Radiologisk avdeling satser på effektivitet og høg kvalitet i tenesta.

 

Video som Overlege for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus:

Arbeidsoppgåver

 • Hovedoppgaver vil vere mammografi/ultralyd og biopsitakingar
 • Beskriving av MR mamma
 • Deltaking på MDT-møter

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi
 • Erfaring innan mammografi vil bli vektlagt
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad

Personlege eigenskapar

 • Resultat- og endringsorientert
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Like varierte utfordringar
 • Pådrivar og proaktiv innstilling
 • Personlege eigenskapar og gode samarbeidsevne vil bli vektlagd

Vi tilbyr

 • Ein spennande og framtidsretta arbeidsplass i eit ungt og triveleg miljø, med høgt fagleg nivå og nytenking.
 • Lønn i samsvar med gjeldande avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivs-bedrift (IA-bedrift)

 

Mangfoldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Hetland
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732273
Navn: Harald Nes
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 52732279
E-post: harald.nes@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundsgaten 120
5504 Haugesund
Søk på stillingen