Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du være med og gjøre oss enda bedre? 

Har du lyst til å jobbe på et lokalsykehus med fokus på et godt faglig og sosialt miljø så er du velkommen som søker til oss!

Vi har nå ledig fast stilling som kardiolog, denne stillingen kommer i tillegg til dagens 3 fast ansatte kardiologer og 1-2 utdanningsstillinger/LIS3 innen fagfeltet. 

Erfaring vil bli vektlagt, men aller viktigste kvalifikasjon er at man har interesse, glød og kompetanse for å være med på å utvikle vår avdeling. I utgangspunktet ser man etter en som ønsker å bidra i hele avdelingens aktivitet inkludert generell indremedisinsk bakvakt.  Dersom man ønsker å begrense interessefeltet sitt til for eksempel å unngå vakt kan dette være aktuelt for den rette søker. Søker med kort tid til ferdig spesialitet er også velkommen til å søke og vi vil da se på hvordan vi kan legge til rette for fullføring av spesialisering.  

To referanser bes oppgitt i søknaden. Tiltredelse etter avtale.

Har du spørsmål eller interesse for stillingen så ikke nøl med å ta kontakt!  

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Om oss:

Kongsberg Sykehus er et middels stort sykehus og er en del av Vestre Viken HF. Vi er akuttsykehus for ca 55000 innbyggere og sykehuset ligger sentralt plassert i Teknologibyen Kongsberg. 

I 2021 nådde Kongsberg helt til topps i kommunebarometeret i Norge basert på blant annet helsetilbud, skoler, barnehager, arbeidsmarked. Se gjerne www.kongsberg.no for å lese mer om hvordan det er å leve og jobbe i byen vår.

Medisinsk avdeling har stor aktivitet med døgnkontinuerlig akuttfunksjon, sengeposter, intensivavdeling, poliklinikk og dialyseenhet. Vi er inne i en svært god faglig utvikling og har etter hvert en god og bred dekning av fast ansatte spesialister i avdelingen. I tillegg har vi et meget godt samarbeid med øvrige fagmiljø i Vestre Viken. Innen hjertemedisinsk forskning har vi et særlig samarbeid med NORCOR utgående fra Drammen sykehus gjennom at vi rekrutterer til kliniske studier. 

Fagfeltet kardiologi står svært sentralt i vår avdeling, både akutt og elektivt. Vi har en stor poliklinisk aktivitet i tillegg til at kardiolog er sentral i visittgang på intensiv og egen tverrfaglig hjertegruppe på sengepost. Avdelingen har bra medisinsk teknisk utstyr og og det pågår en fullstendig ombygging av poliklinikken inneværende år slik at vi fra nyttår flytter inn i topp moderne lokaler. Elektiv aktivitet er variert der man foruten bred kardiologisk utredning også har veletablert tverrfaglig hjertesviktpoliklinikk og kontroller av pacemaker/ICD. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Visittgang og supervisjon av LIS i akuttmottak, på intensivavdeling og sengepost
 • Hjertemedisinsk poliklinikk
 • Delta i generell bakvakt medisinsk avdeling etter oppsatt tjenesteplan. For tiden 10-delt vakt med kombinert tilstedevakt og hjemmevakt
 • Delta i veiledning og kompetanseutvikling av Leger i spesialisering.

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som kardiolog eller kort tid til ferdig spesialist
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Samarbeider godt og bidrar til at pasient, pårørende og kollegaer føler seg sett og forstått
 • Er fleksibel, løsningsorientert og engasjert
 • Er strukturert med god evne til helhetlig tenkning 

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Meget godt sosialt og faglig miljø
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Janne Berit Mandelid
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95008249
Navn: Stian Kristoffersen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92600033
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Kongsberg, Vestre Viken
Drammensveien 4
3612 Kongsberg
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image