Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kvadraturen legesenter i Kristiansand får en ledig fastlegehjemmel og en fastlege deleliste

Legesenteret er veldrevet og ligger midt i sentrum med flott utsikt til sjøen/havna og har god tilgjengelighet for publikum. 
 • Legesenteret har 6 etablerte fastlegehjemler og i tillegg Gynekolog og LIS1 tilknyttet senteret. 
 • Det er svært gode inntjeningsmuligheter
 • Legesenteret har flere spesialister i allmennmedisin med veilederkompetanse, god mulighet for veiledning og supervisjon. 
 • Senteret ligger i 3.etg med heis - skjermet i et stort kontorbygg, har et stort godt venterom, stort pauserom og garderober, skjermet resepsjon, egen skiftestue, alt i lyse fine lokaler. 
 • Gynekologisk undersøkelsesrom, EKG/ spirometri lab. Kontoret er velutstyrt og alle legekontorene har utsikt. 
 • Legesenteret er nyoppusset med P-hus vegg i vegg, jernbanestasjon 20 meter over veien og metrobuss utenfor inngangen.
 • Erfarne og dyktige helsesekretærer. 
 • Vi er glade for å kunne tilby et godt arbeidsmiljø, medarbeidere som er glade i jobben sin og har stor yrkesstolthet.
 • Delelistens, arbeidsforhold kan utgjøre 50-100% stilling og avtales med eier av listen og senteret. 
Det tilbys gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter: 
Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.
Kommunen har egen ALIS - koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet, og søker ALIS-tilskudd etter gjeldende satser hos helsedirektoratet til spesialiseringsløp i Allmennmedisin.
For tiden har Kristiansand kommune et jevnt basistilskudd på 1005 kroner per pasient per år, en del av dette er kommunal støtte. 
Kommunen tilbyr etableringstilskudd på 200 000 kroner i året i to år gjeldende ved kontraktinngåelse per i dag før 31. desember 2023. 

Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1.
 • Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Krav om politiattest.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS.

Informasjon om søknad:

Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret. 

Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en


Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Olav Eieland
Tittel: Fastlegehjemmel
Telefon: 913 33 949
Navn: Anne Sissel Sørensen
Tittel: Deleliste
Telefon: 959 13 382
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 901 81 306
E-post: :rolf.jarnes@kristiansand.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vestre Strandgate 32
4612 KRISTIANSAND S