Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega? 

Vi søker en kompetent overlege/psykiater for en fast 100% stilling ved vår akuttpsykiatriske sengepost, Kløver 1. 

Hos oss vil du bli en del av et miljø hvor pasientene alltid står i fokus. Våre kjerneverdier - respekt, åpenhet og mot - utgjør grunnlaget for vårt arbeid, og vi er  opptatt av å gi behandling av høy kvalitet til våre pasienter. 

Ved Kløver 1 tilbyr vi behandling til pasienter med akutte psykiske lidelser som har behov for innleggelse. Våre kjerneoppgaver er utredning, diagnostisering og korttidsbehandling. Hvis du er en engasjert lege som ønsker å gjøre en positiv forskjell i pasienters liv, kan denne stillingen være den rette muligheten for deg.

Arbeidsoppgaver

 •  Pasientutredning og behandling: Utføre grundige utredninger, diagnostisere akutte psykiske lidelser, og gi nødvendig behandling.
 •  Behandlingsmøter og samarbeid: Delta i daglige behandlingsmøter, samarbeide med og veilede pårørende samt samhandle med kommunale tjenester og andre  samarbeidspartnere.
 •  Medisinsk ansvar og rådgivning: Gjøre nødvendige vedtak, gi medisinsk rådgivning og støtte til enhetsleder og behandlingsteam.
 •  Samarbeid med andre enheter: Sikre en jevn pasientflyt mellom akuttpsykiatrisk sengepost og andre enheter, som poliklinikker eller andre sengeposter.
 •  Pasientforløp: Sikre at pasientene får et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp gjennom aktiv oppfølging og koordinering av tjenester i samsvar med gjeldende pasientforløp for psykisk helsevern.
 • Opplæring og veiledning: Tilby opplæring og veiledning til leger i spesialisering.
 • Bakvaktsordning: Det er mulighet for å inngå i Jæren DPS sin bakvaktsordning for overleger (for tiden 7-delt bakvakt). 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon og spesialistgodkjenning: Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri er påkrevd.
 • Språkkunnskaper: Gode norskkunnskaper er nødvendige. Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk må dokumentere språkkompetanse på B2-nivå.
 • Kunnskap om lovgivning: Du må ha god kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse.
 • Erfaring med alvorlige psykiske lidelser: Ønskelig med erfaring i behandling av alvorlige psykiske lidelser og tvungent psykisk helsevern.
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon, med kjennskap til systemene DIPS og Meona.

Personlige egenskaper

Vi verdsetter følgende personlige egenskaper hos våre medarbeidere:

 • Engasjement: Du har en sterk motivasjon for å hjelpe pasienter som lider av akutte psykiske lidelser, og trives med å arbeide innenfor akutt psykiatri.
 • Kommunikasjonsevner: Du er dyktig i å kommunisere og bygge relasjoner med pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Mestring av varierte utfordringer: Du trives med varierte og til tider utfordrende arbeidsdager samtidig som du klarer å jobbe strukturert og effektivt.
 • Personlig egnethet: Vi legger stor vekt på at du passer inn i vår arbeidskultur og deler våre kjerneverdier, og at du bidrar til å skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

Vår visjon er å ha menneskeverd og kunnskap i sentrum for alt vi gjør. Vi legger stor vekt på:

 • Samhørighet og samarbeid: Vi oppmuntrer til et sterkt arbeidsfellesskap der vi støtter hverandre, jobber tett sammen og aktivt deler erfaringer og kunnskap.
 • Faglig utvikling: Vi legger legger til rette for opplæring og kurs som utvider dine ferdigheter og kunnskaper. Vi oppfordrer til nyskaping, holder oss oppdaterte og bidrar til kontinuerlig utvikling.
 • Livsfasepolitikk: Vi forstår at livet har ulike faser, og vi er opptatt av å tilrettelegge for ansattes ulike livsfaser og behov, slik at du kan oppnå en god balanse mellom arbeid og fritid.

Andre forhold:

 • Attraktive fordeler: Vil tilbyr gunstige pensjons- og forsikringsordninger, muligheten for trening i arbeidstiden, en aktiv kunstforening, kantine og gratis parkering.  Vi har gode garderobe- og dusjfasiliteter hvis du er av den aktive typen. 
 • Utdanningspermisjon: Vi gir deg muligheten til utdanningspermisjon med lønn i inntil 4 måneder per 5 års periode,  samt rett til permisjon med lønn i inntil 10 dager per år for deltakelse på kurs, kongresser og møter


Mangfoldserklæring
Jæren DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Jæren DPS ønsker å legge til rette for  inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Kontaktpersoner
Navn: Linda Merete Sviland
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 51 77 69 00
Navn: Brit Elin Korneliussen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 51 77 69 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 BRYNE