Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Vil du være fastlegevikar i Elverum med 8.2 avtale?


Elverum kommunale legesenter har behov for fastlegevikar på en liste med 600 pasienter fra februar 2024 til og med september 2024 i forbindelse med at en av våre ansatte skal gå ut i foreldrepermisjon.


Avtalene vil være med bakgrunn i pkt. 8.2 i ASA 4310, der legen er selvstendig næringsdrivende og beholder egenandeler og refusjoner fra Helfo, og kommunen står for drift av senteret med utstyr og hjelpepersonell.


Det kommunale legesenteret er lokalisert i sentrum av Elverum. Det er nye romslige lokaler og senteret er velutstyrt med eget laboratorium, skiftestue, EKG, 24 timers BT og spirometri. Det benyttes InfoDoc sky journalsystem.


Det er fem leger og fire helsepersonell som jobber ved senteret. Helsepersonellet er drevne med lang erfaring fra fastlegekontor. De fire fastlegene som du vil jobbe med er spesialister innen allmennmedisin. Det er et godt faglig og sosialt miljø hvor trivsel er i fokus.


Arbeidsoppgaver:
- Ivareta fastlegeoppgaver til pasienter på egen liste.
- Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen.
- Daglegevakt på eget kontor. Dette går på omgang mellom fastlegene og gjelder øyeblikkelig hjelp for de som ikke har fastlege i kommunen
- Mulighet for deltakelse i interkommunal legevakt. Legevakten er ligger i nye lokaler på Helsehuset i Elverum og i dag er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet


Listestørrelse: 600 pasienter


Kvalifikasjoner:
- Norsk autorisasjon som lege
- Gjennomført alle læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (LIS1)
- Beherske norsk muntlig og skriftlig godt


Personlige egenskaper:
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Personlig egnet som fastlege
- Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
- Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø


Vi tilbyr:
- Elverum kommune står for drift av senteret med lokaler, utstyr og hjelpepersonell
- Betingelser i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS2305og ASA 4301)
- Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen
- Godt sosialt og faglig miljø
- Drift av egen praksis som selvstendig næringsdrivende
- Mulighet for å jobbe 60 % (3 dager i uken).


Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse


For mer informasjon om stillingen kontakt Linn Rastad, mobil 99223231.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Linn Rastad
Telefon: 99223231
E-post: linnrastad2@hotmail.com
Arbeidssted
Elverum kommunale legesenter
Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM