Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har ca 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Gjøvik kommune har ledige fastlegehjemler ved Gjøvik legesenter. 

Gjøvik Legesenter er et kommunalt drevet legesenter i Gjøvik sentrum, med tilhold i store og gode lokaler.

Legesenteret er velutstyrt og har erfarne helsesekretærer. Legesenteret bruker CGM Journal

Legesenteret har 7 fastlegehjemler. Fra januar 2023 har legesentret 1 fast lege og 2 vikarleger som er spesialister i allmennmedisin. 2 faste leger som er i spesialiseringsforløp / ALIS med kommunal tilrettelegging / ALIS-tilskudd, 1 vikarlege fra vikarbyrå som er i ALIS-forløp uten kommunal tilrettelegging / uten ALIS-tilskudd og 1 erfaren vikarlege som straks er ferdig spesialist i allmennmedisin.

Listelengder er på 1000-1100 pasienter og kan tilpasses f.eks utdanningsforløp for ALIS-leger.

Som det går frem over har sentret 4 hjemler som er dekket med vikarleger og det er disse som nå lyses ut. 

Tiltredelse etter avtale.

Etableringskostnad (goodwill):
Gjøvik kommune har kjøpt ut fratredende leger og nye lege vil kunne arbeide på pasientlistene uten etableringskostnader i en 8.2-avtale der kommunen drifter legesenteret og er arbeidsgiver for hjelpepersonellet. 

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler. 
 • Ingen tilpliktet bistilling ved oppstart.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret ved ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter lege med interesse for allmennpraksis.
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin (LIS3/ALIS) med fullført LIS1.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt med rett til refusjon fra Helfo.
 • Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Krav om godkjent politiattest 
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel.
Vi kan tilby:
 • Et allmennlegemiljø med både unge leger i ALIS-forløp og erfarne spesialister i allmennmedisin.
 • Detaljerte ALIS-avtaler som beskriver spesialiseringsforløpet og hva det gis tilskudd til og utgiftsdekning for.
 • Veiledning fra spesialist i allmennmedisin og samt løpende supervisjon i klinisk hverdag.
 • Kommunen har egen stilling for utdannelsesansvarlig kommunelege. 
 • Ved næringsdrift kompensasjonsordning for fravær grunnet barns sykdom.
 • Kommunal tilsetting med fastlønn eller fastlønn med andel av omsetning som alternativ til privat næringsdrift.
Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 94161355
Navn: Eivind Krågebakk
Tittel: Daglig leder
Telefon: +47 92426635
Navn: Laila Lambrecht
Tittel: Utdanningsansvarlig kommuneoverlege
Telefon: +47 99703963
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjøvik legesenter
Fahlstrøms plass 1
2821 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image