Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sykehjemslegene har det medisinskfaglige ansvaret for totalt 145 sykehjemsplasser, inkl. KAD, lindrende enhet, rehabilitering og forsterket enhet. Tjenesten er variert, meningsfylt og utfordrende, og alle omsorgssentrene har god sykepleiedekning. 

En av våre erfarne sykehjemsleger har gått av med pensjon og vi søker derfor etter ny sykehjemslege. Fra før av består sykehjemslegene av sykehjemsoverlege med spesialitet i allmennmedisin, en erfaren sykehjemslege som snart starter spesialisering i allmennmedisin og en sykehjemslege som snart er ferdig med spesialisering i allmennmedisin. Alle i 100 % stilling. I tillegg har kommunenes to LIS1-leger en dag i uken på sykehjem gjennom hele LIS1-tjenesten.

Hovedbasen for legene er på Haugtun, men legene har visitter / tilsyn på følgende omsorgssentrene: Haugtun, Snertingdal, Sørbyen, Nordbyen. 

 Har du et sterkt engasjement for sykehjemsmedisin, og vil bidra med din faglige og personlige kompetanse for å sikre gode pasientforløp til kommunens innbyggere?

Vi ønsker deg velkommen som søker, og ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om stillingen og arbeidsstedet.

Arbeidsoppgaver:
 • Diagnostikk, utredning og behandling av pasienter ved sykehjem, herunder korttids- og langtidsavdelinger, rehabilitiering, lindring og psykogeriatri
 • Bidra til at pasientene ved kommunens sykehjem får et helhetlig tjenestetilbud gjennom informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med tverrfaglig personale, sykepleiere, hjemmetjenesten, fastleger og pårørendesamtaler
 • Internundervisning
 • Kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1
 • Erfaring fra og engasjement for fagfeltet, gjerne spesialist eller under spesialisering
 • Gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og målbevisst
 • Positiv og løsningsorientert med profesjonelle holdninger
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne med god norsk språkkompetanse
 • En aktiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Godkjent politiattest
Vi kan tilby:
 • Gode arbeidsbetingelser med pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Tilrettelegging for deltakelse på relevante kurs

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 94161355
Navn: Kim Sandli
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: +47 92888672
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Haugtun omsorgsssenter
Storgata 33
2821 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image