Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi er en seksjon på medisinsk avdeling sammen med nevrologisk avdeling som vi deler sengepost og dagpost med. Vi har en egen vaktordning som i hovedsak er hjemmevakt. Hjemmevakt med telefon til klokka 24:00, ikke nattevakt, det betyr at vaktordningen ikke er så belastende for familieliv. Vi har et meget godt arbeidsmiljø med 5 overleger og 3 LIS stillinger der vi nå lyser ut en fast stilling og et vikariat grunnet svangerskap. Den psykososiale stemningen er god med en flat organisasjonskultur der alle er velkomne med synspunkter. Som LIS jobber du i team med overleger, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut. Du får god supervisjon og en veileder fra første dag.

Vi er en spesialistenhet på alle revmatologiske sykdommer utreder og behandler alle diagnoser innen fagfeltet. Her får du lære deg immunologi, vurdere autoantistoffer utrede pasienter i alle aldersgrupper og alt skjer i nær supervisjon med spesialistleger. Spesialeten inneholder også praktiske momenter som leddpunksjonsteknikk, ultralydundersøkelse av ledd og kar, mikroskopering, kapillaroskopi. Vi har en poliklinikk med 4-5 sykepleier som er behjelpelig i LIS utdanningen med sin erfaring.

Avdelingen tilbyr spesialistutdanning i store deler av spesialistutdanningen i faget revmatologi  For oppnåelse av indremedisinske læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved medisinsk avdeling i Nordlandssykehuset og deretter 1 års tjeneste ved revmatologisk avdeling ved et samarbeidsforetak, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Vi har nå ledig fast stilling og et vikariat for LIS 2/3.

Arbeidsoppgaver

 • Du jobber i team med overlege/spesialist, sykepleie, fysioterapeut, ergoterapeut. Tar inn  pasienter på dagpost og sengepost med innskrivning, anamnese, status og journalskriving. Følger opp utredningspasienter følger prøvesvar og røntgenundersøkinger og alt skjer i samarbeide med din overlege. Du har selvstendig poliklinikk under supervisjon og lærer på den måten mer og mer om revmatologi under trygge forhold, du står aldri alene.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent norsk LIS1/ turnustjeneste
 • Gode kunnskaper i norsk, muntlig og skriftlig
 • En fordel om du har erfaring med journalsystemet Dips
 • Bra om du kan begynne i mars/februar 2024

Personlige egenskaper

 • Vi legger stor vekt ved personlige egenskaper som god samarbeidsevne med alle våre yrkeskategorier, høy arbeidskapasitet, at man klarer å stå i det, sosial kompetanse. Det betyr at man fungerer i et team med forskjellig mennesker.

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Vi har 5  til 6 delt vaktordning beroende av bemanning. Hjemmevakt på telefon fram til klokka 24:00. Ikke nattevakt.
 • Arbeidstid er 8-16:00.
 • Skjemalagd undervisning mandag, torsdag, fredag.
 • 4 timer studietid hver fredag ettermiddag.
 • Supervisjon av spesialist
 • Personlig veileder fra første dag.
 • Bra om du kan begynne i mars/februar 2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Stig Gøran Karlsson
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +46(0)734056561
E-post: Goeran.Karlsson@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Med stab revma, Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 Bodø
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image