Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved radiologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, er det ledig et ettårs-vikariat som LIS, med ønsket oppstart senest januar 2024, og mulighet for forlengelse.

Vi er en veldrevet avdeling med godt arbeidsmiljø og høy faglig kvalitet. Utstyrsparken består av bl.a en 1,5 T MR, én CT, flere konvensjonelle røntgenlaber og UL. Til neste år får vi to high-end CT-maskiner og en 3 T MR-maskin i nytt bygg.

LIS jobber innen alle modaliteter, med god tilgang til overleger og tilhørende supervisjon og veiledning. Arbeidet omfatter deltagelse i avdelingens vaktordning, hvor LIS går i 7-delt primærvakt med hjemmevaktsordning og vaktsamarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehus. Ansettelse ved Diakonhjemmet forutsetter deltagelse i rullering og vaktordning.

Det blir gitt veiledning og LIS-undervisning både internt og i samarbeid med Lovisenberg og Ullevål.
Avdelingen gir inntil tre års tellende tjeneste til spesialiteten. Etter ny LIS-ordning er det avtale med OUS om to års 3b-tjeneste. Vi bruker TRIS RIS/ Sectra PACS.

Vi søker deg med:
 • Radiologfaglig interesse og generelt god faglig medisinsk kompetanse
 • Motivasjon og engasjement for faget ditt
 • Interesse for og initiativ til egen og andres faglige utvikling
 • Gode samarbeidsevner både internt i avdelingen og tverrfaglig på sykehuset
 • Effektive lærings- og arbeidsmetoder samt evne til fleksibilitet og endringsvilje
 • Gode formidlingsevner på norsk/skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig
 • Gjennomført LIS 1-tjeneste
Radiologierfaring teller positivt, men er ingen forutsetning
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi tilbyr
 • Hyggelig kollegialt miljø i grønne, sentrale omgivelser
 • Faglig høy kvalitet og godt læringsmiljø, med fokus på faglig utvikling
 • Godt samarbeid internt og med øvrige avdelinger ved sykehuset
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju, hvorav én er din nærmeste leder. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 909 80 038
Navn: Erik Haavardsholm
Tittel: Medisinsk ansvarlig radiolog
Telefon: +47 971 70 915
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO