Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nordre Follo kommune søker etter kommuneleger i vikariater i 100 %-stillinger

Vi søker deg som er nysgjerrig og åpen – og flink med folk. Du får muligheten til å bidra til utvikling og gode løsninger for legetjenesten i Nordre Follo. Hos oss blir du del av et usedvanlig godt arbeidsmiljø, og du får god tilrettelegging for faglig utvikling.

Vi oppfordrer spesialister i allmennmedisin til å søke. 

Som kommunelege i Nordre Follo kommune er du en del av et større miljø med samarbeidende kommuneleger som dekker ulike tjenester i kommunen. Kommuneoverlegen er vår medisinskfaglige rådgiver.

Avdeling for legetjenester har lege ved Nordre Follo legesenter, sykehjemmene, daglegevakten, flyktninghelsetjenesten, helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Som kommunelege vil du rullere mellom disse tjenestene. Avdelingen hører til virksomheten Rehabilitering og legetjenester.

Arbeidsoppgaver
Dine hovedoppgaver som lege i vår kommune vil være å
 • forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader hos pasienter som du til enhver tid har ansvaret for
 • ha ansvar for at den behandlingen du gir er lindrende, effektiv og av god kvalitet
 • ha ansvar for veiledning av LIS1

Kvalifikasjoner
 •  offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon 
 •  påbegynt eller fullført spesialistutdanning 
 •  relevant erfaring – erfaring som kommunelege vil bli prioritert
 •  krav om gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig 
 •  politiattest av nyere dato før oppstart
Legg dette ved søknaden:
 • HPR-nummer og dato for godkjent autorisasjon
 • dato for for fullført LIS1, eventuelt godkjente læringsmål del 1
 • dato for full rekvisisjonsrett
Hvis du er i ALIS-ordningen, ber vi deg legge ved fremdriftsplan fra Dossier.

Personlige egenskaper
Som kommunelege i Nordre Follo kommune har du stor interesse og engasjement for pasientens beste. Du bygger din gjerning på respekt og omsorg for pasientene, og ivaretar den enkelte pasientens interesse og integritet. Du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og har ønske om å bidra til utvikling og gode løsninger for legetjenesten i Nordre Follo.  

Du trives i samarbeid med andre og er nysgjerrig og åpen i møte med nye mennesker. Du må ha gode kunnskaper om kropp og helse, og du må være flink med mennesker.

I tillegg er det viktig for oss at du
 • er handlekraftig, med god gjennomføringsevne 
 • er fleksibel og løsningsorientert 
 • har evne til å se at du er en del av en større tjeneste, og at det du gjør betyr noe for andre 

Vi tilbyr
 • fast møtepunkt ukentlig med alle kommunelegene
 • et usedvanlig godt arbeidsmiljø 
 • god tilrettelegging for faglig utvikling 
 • fokus på å rekruttere og beholde
 • fokus på god organisering av utdanningsløpet for ALIS
 • mulighet for gjennomføring av spesialiseringen innen normert tid
Nordre Follo kommune er IA- bedrift og ansetter etter kvalifikasjonsprinsippet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Negård
Tittel: Konstituert avdelingsleder
Telefon: 948 11 522
E-post: kristin.negaard@nordrefollo.kommune.no
Navn: David Johnstone Sørensen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 970 96 017
E-post: david.sorensen@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Vardåsveien 3
1400 SKI