Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ønsker du og bli en del av spydspissene innenfor akuttpsykiatrien i Norge? 

Psykiatrisk sykehusavdeling er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling med Telemark fylke som opptaksområde. Psykiatrisk sykehusavdeling består av 7 seksjoner, derunder seksjoner for akuttpsykiatri.

Seksjoner for akuttpsykiatri ivaretar ø-hjelpsansvaret, og behandler/utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske problemstillinger og/eller rusproblematikk. Akuttseksjonene er lukket og har to sengeposter med totalt 18 sengeplasser.

Lyser nå ut tre stillinger med oppstart 02.01.2024. 

Det er ønskelig med vedtakskompetanse.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter innlagt på lukket psykiatrisk avdeling.
 •  Dokumentasjon 
 • Vedtaksarbeid
 • Delta aktivt i tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Norsk autorisasjon som psykolog, lege, spesialist
 • Klinisk erfaring innen psykisk helsearbeid og rus
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid

Ønskelig med:

 • Vedtakskompetanse

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • Er tålmodig, ansvarsbevisst, løsningsorientert.
 • Evner å bevare roen i en til tider hektisk arbeidshverdag.
 • Har gode kommunikasjonsevner og evne til tydelighet.
 • Arbeider kunnskapsbasert og er bidragsyter til å skape og vedlikeholde et godt fag- og arbeidsmiljø, herunder også det å gi og ta imot veiledning.
 • Liker  å møte nye mennesker, og bidra til å skape forutsigbarhet for pasienter i en vanskelig livssituasjon.
 • Liker å jobbe tett med andre i et solid fagmiljø, har gode samarbeidsevner, er nysgjerrig og lærevillig.
 • Bidrar til den faglige diskusjonen, men samtidig er lojal til de beslutninger som tas.

Personlige egenskaper, sett i kombinasjon med den øvrige personalgruppens sammensetning, vil bli tillagt betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Et særdeles godt arbeidsmiljø hvor man er inkluderende, har omsorg for hverandre og er opptatt av god pasientbehandling.
 • Mulighet for individuell kompetanseutvikling i et tverrfaglig miljø
 • Systematisert internundervisning, MAP og etisk refleksjon
 • Opplæring og kollegaveiledning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se www.klp.no 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Thomas Lie-Hagen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 35005708
E-post: Thomas.Lie-Hagen@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akuttpsykiatri A døgn, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien