Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ås kommune søker to eller flere selvstendig næringsdrivende fastleger som selv i stor grad kan forme organisering av nytt legesenter.

En av våre trofaste fastleger skal fra 18.12.23 gi videre sin hjemmel grunnet nådd aldersgrense. Det er i dag rundt 1300 pasienter på listen. Praksisen drives i dag alene, og kommunen ønsker at eksisterende pasientliste videreføres i form av minst to hjemler. Begge baseres på selvstendig næringsdrift. Praksisen holder til i moderne lokaler sentralt i Ås. Nye hjemmelshavere står fritt til å forsøke å videreføre leieavtale, eller finne andre egnede lokaler som kommunen godkjenner. Det er aktuelt å etablere legesenter med flere enn to hjemler, dersom man finner egnede lokaler.

Kommunen dekker vederlaget til avtroppende hjemmelshaver, og nye hjemmelshavere har bare kostnadene ved å etablere selve praksisen. Nye hjemmelshavere får også dekket basistilskudd tilsvarende listetak, maksimalt 1000 pasienter. Med andre ord dekker kommunen basistilskudd tilsvarende nasjonal gjennomsnittssats på differansen mellom listetak og faktisk antall pasienter på listen. Det er åpning for å ha både lavere og høyere listetak enn 1000 pasienter.

Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og tilbyr alle sider ved et strukturert ALIS-løp for deg som ennå ikke er spesialist. Vi har egen administrativt ansvarlig for fastlegeordningen som sørger for kvalitet og oppfølging for alle utdanningskandidater. Vi tilbyr også kvalifiserte og motiverte veiledere.

Ås kommune er et attraktivt sted å jobbe som fastlege og er helt i norgestoppen i kontinuitet i fastlegeordningen. Vi har 15 fastleger fordelt på syv legesentre. Vi er en mellomstor kommune med rundt 20 000 innbyggere, og ligger landlig til like sør for Oslo. Fra Oslo S bruker du 17 minutter med tog til Ås stasjon. Kjører du bil, tar det 22 minutter fra Oslo-grensen til Ås sentrum. Vi er utpekt som én av to fremtidige regionbyer sør for Oslo, og er et lokalsamfunn i sterk vekst. Vi huser også spennende institusjoner som blant annet NMBU, Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet.

Vi ønsker at du som allmennlege skal trives med å jobbe her, og viser dette blant annet ved halvårlige fastlegedager med praksiskompensasjon, og ingen krav om kommunal bistilling eller legevakt utover kravene i spesialistforskriften. Det er god mulighet for å ta legevakter ved Follo medisinske senter i Ski for dem som ønsker dette. Kommunen prioriterer god samhandling mellom fastlegene og andre kommunale tjenester som NAV, forvaltning, hjemmetjenester og institusjoner. Andre kommunale allmennlegeoppgaver dekkes inn av fast ansatte leger ved vårt kommunale legekontor. 

Vi ønsker deg som:
  • Er faglig dyktig og har et stort hjerte for dine pasienter
  • Ønsker å forme din egen hverdag ved å være med å starte et legekontor
  • Innehar medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon med full refusjonsrett og godkjent turnus eller tilsvarende i Helsepersonellregisteret
  • Er spesialist i allmennmedisin, eventuelt under spesialisering eller har ønske om å starte spesialisering
  • Har gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig, kombinert med gode kommunikasjonsevner
  • Liker å jobbe tverrfaglig
Personlig egnethet vektlegges. Tilfredsstillende politiattest må fremvises før tiltredelse.
Ås kommune er en IA-virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.
I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.
Velkommen til oss. Ta kontakt for en hyggelig prat om allmennmedisin!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ås kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ådne Dæhlin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 959 51 961
E-post: adne.daehlin@as.kommune.no
Navn: Helene Steen Dalbye
Tittel: Enhetsleder fastlegeordningen og Ås kommunale fastlegekontor
Telefon: 918 27 870
E-post: helene.steen.dalbye@as.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Ås sentrum
Skoleveien 1
1430 ÅS