Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hole kommune har vedtatt å opprette en halv fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med ca. 600 listepasienter i kombinasjon med ca. 50 % fast stilling som lege i Hole kommune og vår interkommunale (legevakt). Dette er å anse som tilpliktningsoppgaver.
 
Det er ønskelig at legen etablerer seg sammen med annen legevirksomhet i kommunen for fastlegedelen av sin virksomhet. Ny singelpraksis er ikke ønskelig. Arbeidssted for tilpliktningsoppgavene vil bli fastsatt etter nærmere avtale.
 
Fastlegehjemmelen og stillingen etableres innenfor rammen av sentralt fastsatte avtaler mellom KS og Den Norske legeforening, herunder at fastlegen etablerer et system for kollegial fraværsdekning og daglegevakt med øyeblikkelig hjelp. Praksiskompensasjon tilstås på vanlig måte.
 
Vi søker en lege med Norsk Autorisasjon og relevant utdanning i allmennmedisin og erfaring fra allmennlegetjeneste. Språkkunnskaper tilsvarende tidligere «Bergenstesten» er en forutsetning.
 
Det legges stor vekt på personlige egnethet, faglig engasjement, samarbeidsevner, god helhetsforståelse og ryddighet. 
 
Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Alle stillinger legges ut på Hole kommunes nettside under ledige stillinger, elektronisk søknad skal benyttes.
Søk på stillingen ved å klikke på "Søk her" knappen på denne siden.                                        
Vi oppfordrer til å laste opp attester og vitnemål i søknaden.

Merk at Hole kommune aldri ber om BankID-informasjon i noen del av søknadsprosessen. Det opplyses om dette da brukere av søknadstjenesten har opplevd forsøk på phishing.
(digital snoking hvor det fiskes etter passord eller kredittkortnummer)
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hole kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Solheim
Tittel: Tjenesteleder Hole bo- og rehabiliteringssenter
Telefon: +47 97790057
Navn: Rikke Marie Dybdal
Tittel: Kommunalsjef Velferd
Telefon: +47 47625883
Navn: Rolf Richard Qvernheim
Tittel: Kommunelege
Telefon: +47 92630045
Hjemmeside
Arbeidssted
Rudsøgardsveien 22
3531 KROKKLEIVA
Søk på stillingen