Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker en dyktig og driftig gynekolog til Vesterålen!

Som overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved NLSH Vesterålen får du stort faglig ansvar og gode muligheter til å utvikle deg innenfor ditt fagområde. 
I kirurgisk avdeling Vesterålen er det i tillegg til fødeavdeling og seksjon for fødselshjelp og kvinnesykdommer, enheter for generell kirurgi, ortopedi, felles intensiv, operasjonsenhet, akuttmottak og postoperativ observasjonsenhet. Kirurgisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk i NLSH som er felles for Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Vi har lokal avdelingsledelse og en egen seksjonsoverlege i gynekologi.

Sykehuset har for øvrig medisinsk avdeling med rehabilitering, psykiatrisk avdeling, diagnostisk avdeling med lab og røntgen. Vi kommuniserer tydelig og samarbeider godt, på tvers av ulike yrkesgrupper og avdelinger. 

Avdelingen 4 overlegestillinger og 2 LIS3-stillinger i fødselshjelp og kvinnesykdommer. 

Vi gir behandling og pleie til både heldøgns- og dagkirurgiske elektive pasienter, samt øyeblikkelig hjelp. Avdelingen driver og en utstrakt poliklinisk aktivitet, og har to operasjonsstuedager pr. uke tilgjengelig for elektiv operativ virksomhet. Fødeavdelingen har drøyt 300 fødsler per år.

Vår sengepost har for tiden 17 senger for kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter.

Vi har høyt fokus på faglig kvalitet i pasientbehandlingen. Hos oss er hver enkelt pasient like viktig!  

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i virksomheten
 • Delta i vaktordning
 • Muligheter for forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Erfaring i generell gynekologi og obstetrikk
 • Interesse for laparoskopisk kirurgi
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper
 • Det er ønskelig at du har erfaring med arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

Vi letter etter en person som:

 • er samarbeidsvillig og sosial, men som også er selvstendig og trygg i sine avgjørelser
 • er fleksibel og har evne til utvikling og omstilling
 • er arbeidsom og har god arbeidskapasitet
 • er stabil og nøyaktig
 • er faglig interessert.
 • motiverer dine medarbeidere
 • har stor indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø med stort fokus på fagkompetanse og praktisk og teoretisk opplæring
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling  
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Nytt og moderne sykehus – flotte tekniske fasiliteter på fødeavdeling og operasjon
 • Medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger
 • Hjelp til å finne bolig
 • Arbeidssted midt i smørøyet for mange friluftsaktiviteter
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Gode kommunikasjonsmuligheter
 • Muligheter for forskning               
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-vesteralen

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristen-Olav Lind
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 75424000
E-post: kristen-olav.lind@nlsh.no
Navn: Stine Selstø
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97097781
E-post: stine.selsto@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen
Stokmarknes
8450 Stokmarknes
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image