Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har pt. 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. På grunn av redusert listekapasitet lyses det nå ut ny hjemmel med næringsdrift. Hjemmelen er i utgangspunktet en null - hjemmel, men det kan påregnes noe intern forflytning av listeplasser fra uttrekk av etablerte lister etter avtale.
Hjemmelen tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, avtales i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler hvor den er plassert, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale  med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemmelen har oppstartsfinansiering tilsvarende 800 listepasienter, samt et etableringstilskudd.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal alis tilskuddsordning.

Hjemmelen kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktsplikt:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.


Køhler legesenter
Legesenteret er nylig flyttet inn i nye lokaler i Lagårdsveien og er klare for å utvide med en ekstra hjemmel. Legesenteret er sentralt plassert nær kollektivtrafikk.
Senteret har 4 fastlegehjemler hvor legene har bred og variert bakgrunn. Det er 3,4 årsverk hjelpepersonell hvorav en er sykepleier. Laboratoriet er godt utstyrt med skiftestue og ultralyd.
Det er LIS1 ved senteret og god veiledningskompetanse.
Journalsystem: CGM     
Kontakt; daglig leder Cathrine Aarrestad tlf 41231971 eller Ivar Halvorsen tlf 99298562

Arbeidsoppgaver 
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Fastlegen skal motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
 • Som fastlege har man legevaktsplikt ved en av Stavangers kommunes interkommunale legevakter i enten Ryfylke eller Stavanger.
 •  Fastlegen kan tilpliktes kommunalt legearbeid inntil 7,5 timer/uke
Kvalifikasjoner
 •  Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 •  Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, - kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men er ikke et krav.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Louise Ringgaard Zweidorff
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45462837
E-post: louise.ringgaard.zweidorff@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Køhler legesenter
Lagårdsveien 78, 11. etasje
4010 STAVANGER