Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege i kardiologi. Tiltredelse etter avtale.

Som medarbeider ved hjerteseksjonen blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø. Seksjonen har regions-ansvar for ICD- og CRT-behandling på Sørlandet, og det vil derfor være en fordel med elektrofysiologisk erfaring/kompetanse. Årlig blir det utført mellom 350 og 400 inngrep i vår egen operasjonsstue.

Kardiologisk sengepost har 12  senger, og vår intermediærenhet har 8 senger. Til sammen behandles ca.16000 pasienter årlig, inneliggende eller poliklinisk.

Det legges stor vekt på non-invasiv diagnostikk med CT hjerte og MR hjerte, og det er stor poliklinisk virksomhet. Seksjonen disponerer 7 ultralydapparater samt IABP. Når det gjelder invasiv diagnostikk og behandling har vi et utmerket samarbeid med våre kolleger ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA).

Det er pr i dag 7-delt hjertevakt ved seksjonen.

Vi arbeider tett sammen i hverdagen og diskuterer pasienter fortløpende. Det legges stor vekt på å holde seksjonen faglig oppdatert, og å oppnå gode resultater bedømt utfra nasjonale parametere. Godt arbeidsmiljø og gjensidig støtte og respekt er viktig for å få dette til.

Vi søker deg som ønsker å jobbe i en seksjon med høyt faglig ambisjonsnivå, stor poliklinisk aktivitet og stor operativ aktivitet rettet mot pacemaker- og ICD-behandling. Det arbeides stadig mot å videreutvikle seksjonen, og solid ekkokardiografisk kompetanse er etterspurt. Forskningserfaring vil også bli vektlagt

Internundervisningen er godt strukturert, her deltar overlegene sammen med LIS-legene.

Det er også etablert seksjonsundervisning i fellesskap med våre kollegaer i Arendal og Flekkefjord.

Seksjonene har flere LIS2 og LIS3 stillinger. LIS2 går i årlig rotasjon mellom seksjonene på indremedisinsk avdeling for å få dekket indremedisinske læringsmål.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialistgodkjenning som kardiolog.
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsevner vektlegges.

Vi tilbyr

  • Faglig og sosialt godt miljø med engasjerte kolleger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Tor Olav Isaksen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 38 07 53 92
Navn: Marianne Giske Jacobsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 38 07 35 63
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Hjerteseksjonen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image