Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å ha en forutsigbar og trygg vei mot å bli allmennlegespesialist? 

Vi tilbyr nå tre faste 100 prosent LIS3/ALIS-stillinger for lege ved helse- og velferdssentre, eller kombinasjon 60 prosent helse- og velferdssenter og 40 prosent Flykninghelseteam eller helsestasjon/skole. Spesialister oppfordres også til å søke, og du har da mulighet til å tiltre ønsket stilling uten å være i et spesialiseringsløp.

Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Du vil jobbe alene som lege på enheten i nært samarbeid med øvrig helsepersonell og det legges opp til faste møtepunkt mellom legene.

Trondheim kommune har i dag rundt 70 leger som jobber i byens helsehus (korttidsplasser), helse- og velferdssentre (langtidsplasser), Flykninghelseteam, helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.
Trondheim kommune er registrert utdanningsvirksomhet og vil legge til rette for spesialistutdanning i allmennmedisin. Under spesialiseringen får du individuell veiledning og supervisjon i det daglige arbeidet. Det tilrettelegges for deltakelse på læringsaktiviteter for å oppnå læringsmål. To år på sykehjem eller Flykninghelseteamet eller i kombinasjon med helsestasjon/skole er tellende tjenestetid i spesialiseringsløpet. Deretter har du mulighet til søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter for å få godkjent krav om to år uselektert praksis, alternativt å få innvilget permisjon uten lønn for å gjennomføre uselektert praksis i privat næringsdrift. Du vil også få innvilget permisjon uten lønn for å gjennomføre sykehushalvår.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helse- og velferdssentre i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Ivareta legetjenester til barn i henhold til vedtatt helsestasjonsprogram, og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • Fastlegefunksjon til de uten fastlege og som er i målgruppen for Flykninghelseteamet.
 • Helsestasjonslege for asylsøkerbarn 0-6 år
 • Flykninghelseteamet utfører tuberkuloseundersøkelser og smittevernarbeid
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende og/eller barnets foresatte.
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre legene.
 • Spesialister har veiledningsansvar for LIS3/ALIS som en del av sin stilling.
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1.
 • Spesialister i allmennmedisin, geriatri eller pediatri er også velkommen til å søke.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Flytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin.
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri og/eller pediatri og/eller migrasjonshelse.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Tett oppfølging/samarbeid med veileder og overlege.
 • Mulighet for ti dager med kurs/kompetanseheving per år.
 • For leger som er under spesialisering i allmennmedisin, er det mulig å få godkjent to år på helse- og velferdssentre eller i kombinasjonsstilling sykehjem og helsestasjon/skole eller Flykninghelseteam.
 • Kommunen vil legge til rette for spesialiseringsløp i allmennmedisin med mulighet for å søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter.
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag med mulighet for fleksitid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Thorstein Kaasbøll
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92258314
Navn: Marianne Lehn
Tittel: Koordinator leger i helse- og velferdssentre og Flyktningshelseteam
Telefon: 95089564
Navn: Lise Kathrine Juul
Tittel: Koordinator for leger i helsestasjon/skole
Telefon: 94849323
Arbeidssted
Prinsens gt. 1A
7013 TRONDHEIM