Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nesodden kommune har i dag 18 fastlegehjemler fordelt på 5 legesenter. Videre har kommunen en LIS1-lege og 1,80 stilling sykehjemslege. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har til sammen 0,75 stilling. Alle øvrige fastlegehjemler er besatt.
Fra 1.juli 2021 etablerte Nesodden kommune egen legevakt.
 
Varden legesenter er et veletablert fem-legepraksis med gode administrative og faglige rutiner, senteret har dyktige og stabile medarbeidere, og har gode samarbeidsforhold. Senteret har velfungerende og erfarent hjelpepersonell. Fire av legene er spesialist i allmennmedisin og en er under spesialisering.
Legesenteret har sentral beliggenhet på Varden/Bjørnemyr, Nesodden. Legesenteret drives som et DA, benytter Pridok journalsystem, HelseNorge og PayEx MediPay betalingsløsning.
Listelengden er 1200 pasienter og det er venteliste.
 
Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, ihht ASA 4310, pkt 5.6, og er Nesodden kommune uvedkommende.
Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt felleskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver, slik det følger lov, forskrift og avtaleverk.
 • Deltakelse i allmennmedisinsk daglegevakt, hverdager kl 0800-1600. Daglegevakt ivaretas på skift av fastleger i Nesodden kommune.
 • Fastlegen må ihht. Fastlegeforskriften § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensing.
 • Leger i allmennpraksis må være godkjent allmennlege, spesialist/være under spesialisering i allmennmedisin (fortrinnsvis sykehustjeneste), eller oppfylle vilkår som gjelder for å få unntak fra kompetansekravet - se helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig.
 • Svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende høyere nivå (Bergenstesten).
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Krav om politiattest ved tilbud om hjemmel

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner.
 • Interesse for og evne for drift og utvikling av privat praksis.
 • Interesse for og kunnskap om fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
Spennende oppgaver i et trivelig og veletablert legesenter i Nesodden kommune.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nesodden kommune
Kontaktperson
Navn: Sandra Edvardsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: Telefon:+47 40415608
E-post: E-post:sandra.edvardsen@nesodden.kommune.no
Arbeidssted
Håkonskastet 5
1453 BJØRNEMYR