Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Lyst på et eventyr i nord?

På grunn av forskningspermisjon så søker vi en ekstra kollega til det flotte lungeteamet vårt.

Lungepoliklinikken ved UNN Harstad har vært en veldrevet institusjon i flere tiår og har høy aktivitet med fullt respirasjonsfysiologisk laboratorium, inklusiv fullstendige lungefunksjonsundersøkelser, provokasjonstester, HAST, ergospirometri og bronkoskopi. Spesialsykepleiere ved poliklinikken har selvstendig oppfølgingsansvar for pasienter, som henholdsvis tuberkulosekoordinator og for ventilasjonsstøtte/hjemmerespirator, og det er planlagt å starte en sykepleierdrevet KOLS-poliklinikk. Lungepoliklinikken driver også egen lungerehabilitering for KOLS- og astmapasienter og ønsker å utvide tilbudet til flere pasientgrupper. Pasienter med lungekreft under systemisk tumorrettet behandling følges opp i samarbeid med lungeonkologer ved en dedikert dagavdeling på faste ukedager, og medisinsk avdeling har en egen lindrende enhet med både poliklinisk- og døgntilbud. 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er en del av Helse Nord og inkluderer sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. UNN Harstad har lokalsykehusfunksjon for ca 45 000 innbyggere, hvorav ca 25000 er hjemmehørende i Harstad kommune.

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har Seksjon sengeposter med 32 senger fordelt på to poster og i tillegg 3 senger i Lindrende enhet. Videre har avdelingen Seksjon dagbehandling med dialyseenhet og 14 dialyseplasser, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling. Seksjon poliklinikk har Lunge- og Medisinsk poliklinikk og en endoskopienhet. Sist har vi en seksjon for leger med 35 ansatte. Avdelingen har også et eget senter for forskning med flere stipendiater og legger til rette for å forske kombinert med, eller i perioder mellom, klinisk arbeid hvis ønskelig. 

Medisinsk avdeling jobber etter mikroteammodellen, hvor teamene er organisert rundt følgende fag; hjerte, lunge/infeksjon, fordøyelse, hematologi, nyre og slag/geriatri, samt at avdelingen betjener medisinske overvåknings- og intensivpasienter ved sykehusets intensivavdeling. Teamene er tverrfaglige, hvor kompetanse i alle ledd etterstrebes. Avdelingen har blant annet spesialsykepleiere innen mer enn 10 forskjellige fagområder.

Vi kan tilby tilpasset arbeidsplan som åpner for pendling. Det er mulig med ansettelse i korttidsvikariat, vikariat eller fast stilling. Stillingen innebærer vaktordning, men vaktfritak er mulig. Vi har i dag 7 delt vaktplan.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam
 • Faglig ansvar med oppfølgning av henvisninger, ventelister og supervisering av LIS-leger og sykepleiere
 • Ukentlig poliklinikkarbeid
 • Delta aktivt i fag- og kvalitetsutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent spesialist i indremedisin/indremedisinske fag.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Trives med å jobbe i team
 • Ansvarsbevisst
 • Ydmyk og lydhør for tilbakemeldinger
 • Liker tempoveksling i arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stor bredde i arbeidsoppgaver 
 • Din stemme er betydningsfull, vi har faste møter for dialog
 • Forskningsmuligheter
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • En region med store muligheter for kultur og friluftsliv
 • Bedriftsidrettslag og revy
 • Hjelp med å skaffe bolig / jobb til partner
 • Nord-norsk kultur med ekstremt god humor
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Siv Olsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77015231
E-post: siv.jorunn.olsen@unn.no
Navn: Siri Malm
Tittel: Seksjonsleder leger
Telefon: 77015264
E-post: siri. malm@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
St. Olavsgate 70
9406 Harstad