Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Holmestrand kommune ligger attraktivt til i Vestfold med gode kommunikasjonsmuligheter, kort vei til Oslo og Torp flyplass. Det er gode muligheter for fritidsaktiviteter i kommunen, med både fjord og skianlegg.

Arbeidssted: Sande legesenter. Sande er et tettsted litt sør for Drammen med ca 10000 innbyggere. Det er en jordbruksbygd, men med stor utvikling på næringslivssiden, og betydelig boligbygging.  

Sande ble en del av Holmestrand kommune i 2020. 

Legepraksisen ligger sentralt i Sande på bakkeplan. Toget bruker 45 min. fra Oslo, og togstasjonen er 5 minutter unna kontoret.

Legesenteret har 3 fastleger.

Kontorene består av resepsjon, venteværelse og laboratorium. Det er gode parkerings- og kommunikasjonsforhold og et variert utvalg av forretninger inkludert apotek i nærheten.

Praksisen har 700 pasienter. Pr. nå er det ikke bistilling tilknyttet hjemmelen. Det er gode muligheter for å øke listetallet.

Kontoret er velutstyrt, med moderne telefoni- og datautstyr, koblet opp mot Norsk Helsenett. EPJ-systemet er CGM. Kontoret bruker elektronisk kommunikasjonsløsning med pasientene. Det er eget rom for gynecologi og ultralyd, samt skiftestue.

Kontoret har velutstyrt laboratorium og er bl.a. utstyrt med EKG, 24 timers blodtrykksmåling og spirometer.

Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver og evt. øvrige leger ved kontoret.

Praksisen skal drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Deltakelse i interkommunal legevaktordning i Dammen inngår også som en del av avtalen med kommunen.

Søknadsfrist 21. november 2023. Søknad sendes per e-post til kommuneoverlegen, ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tristan Vo
Tittel: Fastlege/hjemmelshaver
Telefon: 463888888
E-post: legetristantran@gmail.com
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 33064300
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Arbeidssted
Sande legesenter
Revåveien 18
3070 SANDE I VESTFOLD