Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi samler nå ressursene til migrasjonshelsetjenesten under en felles tjenesteleder og vil  ha tett samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. I den forbindelse utvider vi teamet og søker en faglig engasjert lege i 50 % stilling som vil jobbe for å styrke det samlede kommunale arbeidet innen migrasjonshelse.

Vi ser etter deg som er interessert i migrasjonshelse og som ønsker å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid, der tverrfagelig samarbeid står sentralt. Vil du være med å på å videreutvikle det tilbudet vi har i dag? Da er dette en spennende stilling for deg. Vi tilbyr utfordrende og varierte oppgaver i en spennende stilling og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Øvre Eiker kommune jobber med styrking av migrasjonshelsetjenesten med blant annet fokus på helseundersøkelser og helseoppfølging av nyankommende flytninger og familiegjenforente. Kommunen jobber aktivt med å forebygge utenforskap, og er opptatt av at flyktninger skal oppleve mestring, tilhørighet og at Øvre Eiker skal være et godt sted å bo.

Migrasjonshelse er organisert under Seksjon oppvekst.  Arbeidssted er for tiden i Hokksund sentrum, rett ved togstasjonen. Vi holder til i samme bygg som voksenopplæringen og familiesenteret. 

Ved evt lite migrasjon til kommunen, må andre arbeidsoppgaver påberegnes.

Arbeidsoppgaver
 • Helseundersøkelse av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente iht. nasjonal veileder fra Helsedirektoratet (IS-1022) og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, som del av det tverrfaglige teamet 
 • Gi råd og veiledning, kartlegge utfordringer og henvise videre ved behov
 • Undervisning av flyktninger i aktuelle helserelaterte tema
 • Samarbeide med andre instanser på individ- og systemnivå 
 • Bidra til utvikling av tjenesten 
Medisinsk behandling skal som hovedregel ytes av de ordinære tjenestene i kommunen, dvs fastlege og legevakt. Ved sammensatte problemstillinger særskilt for migrasjonshelse-området er det behov for legetjenester fra migrasjonshelseteamet. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Fullført LIS-1 tjeneste 
 • Erfaring med migrasjonshelse, flerkulturell forståelse og traumekompetanse er ønskelig
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging med fremmedspråklige 
 • Inneha god digital kompetanse 
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, søkere med annet morsmål enn norsk, uten norskspråklig videregående skole, må ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå 
 • I tillegg til norsk, må søkeren også beherske engelsk skriftlig og muntlig 
Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart. 

Personlige egenskaper
 • Ønske om å bidra til gode løsninger i et team i utvikling 
 • Gode evner til å koordinere og planlegge oppgaver 
 • Effektiv, løsningsorientert og du gir innspill når vi møter nye utfordringer 
 • Omstillingsdyktig, fleksibel, serviceinnstilt, selvstendig og nøyaktig 
 • Gode kommunikasjons- samarbeidsevner 
 • Er en lagbygger og liker å hjelpe andre for å gjøre de gode 
 • Raus, nysgjerrig, har humor og bidrar til et positivt arbeidsmiljø 
Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr
 • Engasjerte kolleger i et godt og flerfaglig arbeidsmiljø 
 • Dagstilling 50 %
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale 
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Velferdsforening 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristin Svendsen
Tittel: Kommunalsjef oppvekst
Telefon: 92238873
E-post: annekristin.svendsen@ovre-eiker.kommune.no
Navn: Gro Mari Horne
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 95805726
E-post: GroMari.Horne@ovre-eiker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stasjonsgaten 40
3300 HOKKSUND