Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1035
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Grunnet avvikling av foreldrepermisjon etterfulgt av sykehushalvår trengs det lege til helårsvikariat ved Sentrum Legekontor i Tromsø i 100% stilling.

Det er en velatablert liste på et velfungerende kontor med gode inntjeningsmuligheter, næringsdrift.
Lokalisert midt i Tromsø sentrum består kontoret av 7 leger og 5,5 helsesekretærer. Hvor av 6/7 er spesialist i allmennmedisn. Stemningen på kontoret er sjeldent god med felles lunsj, sosiale sammenkomster og lav terskel for å spørre hverandre.
Kontoret er velutstyrt med tilgang på eget ultralydapperat om det skulle være av interesse.

Praktisk:
- Vikar vil inngå i påske-/sommer-/juleferieplanleggingen hvor vi alltids kommer til enighet og alle blir fornøyd.
- Ønkelig med gjennomført LIS1/turnus, men alle vurderes.
- Kommunen plikter å tilrettelgge for ALIS om ønskelig, så en flott mulighet for å se om allmenpraksis er noe for deg eller om du trengs et år i uselektert praksis. Se alis.no for info om tilskudd og rettigheter.
- Vikariatet innebærer deltagelse i kommunal legevakt med lav vaktbelastning.
- Ønskelig med oppstart 1. januar 2024, men dette kan diskuteres. Også muligheter for delvis oppstart tidligere for en enklere overgang.

Ta kontakt ved spørsmål. Søknad sendes hakon@fam-barlindhaug.no


Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Håkon Barlindhaug
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 99368641
E-post: h.barlindhaug@gmail.com
Arbeidssted
Sentrum Legekontor
Killengreensgate 7
9008 Fant ikke postnummer