Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker en forsknings- og innovasjonsleder i nyopprettet fast stilling på Onkologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus. Vi ønsker primært en spesialist i onkologi med PhD og erfaring fra kliniske studier, men andre yrkesgrupper med relevant forskningsbakgrunn og erfaring kan også søke. 
For å ytterligere å styrke oss faglig og strategisk, søker vi nå en person som får ansvar for å koordinere og fronte forskning, innovasjon og andre faglige initiativ, samt bidra i foretakets overordnede kreftsatsning, inkludert arbeidet med akkreditering og posisjonering i nasjonale og internasjonale konsortier.

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har med omkring 600.000 innbyggere Norges største opptaksområde. Norske sykehus har forskning og innovasjon som én av sine fire hovedoppgaver. Kreftbehandling er et strategisk satsningsområde for Ahus, organisert som et programområde på tvers av divisjoner og avdelinger. Onkologisk avdeling ved Ahus ønsker å løfte seg ytterligere på disse områdene i årene fremover. Denne nyopprettede stillingen er sentral i en slik satsning.

Onkologisk avdeling har for tiden 21 overlegestillinger og 8,5 stillinger til leger i spesialisering onkologi. Avdelingen vår er i kontinuerlig vekst. Sterk faglig forankring ansees som en nøkkel for å møte fremtidens behov, og for å sikre nødvendig utvikling i tråd med foretakets utviklingsplan. Avdelingen behandler de fleste former for kreft, og aktiviteten er hovedsakelig poliklinisk med fokus på tverrfaglig tilnærming. I 2022 ble det opprettet en sengeavdeling med 12 senger, og et nytt kreft- og somatikkbygg med nye, helhetlige funksjoner inkludert strålebehandling er under planlegging. Avdelingen har prioritert forskning og innovasjon, og kliniske studier er en integrert del av vanlig drift. Vi deltar i 23 kliniske kreftstudier i øyeblikket, hvorav 3 utgår fra vår egen avdeling. I tillegg er det oppstart av 9 nye studier i løpet av Q3 2023 og Q1 2024.

Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø med hovedfokus på translasjonsforskning. Det er tre professorater ved avdelingen, innenfor mammaonkologi, gastroonkologi og uroonkologi. Avdelingen har 12 forskningssykepleiere i avsatte lokaler, og også et utstrakt samarbeid med andre avdelinger på Ahus som EpiGen om persontilpasset medisin, og Forsknings- og innovasjonsavdeling på foretaket.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaver vil ha en sentral rolle med hensyn til forskning, innovasjon og overordnet faglig kvalitet innad i avdelingen og utad overfor andre sykehusansatte samt personer og institusjoner utenfor sykehuset. Stillingen rapporterer til avdelingsleder. Egnet stillingsinnehaver kan delta i klinisk arbeid i en prosentandel av sin stilling. 

1. Forskning

a) Generelt

 • Være pådriver i strategiske prosesser internt i avdelingen
 • Bidra til nettverksbygging og kontakt ut over egen avdeling, internt og eksternt

b) Klinisk studier

 • Samarbeide med klinikere og professorene i avdelingen for videre integrering av kliniske studier i vanlig drift
 • Videreutvikle samarbeidsformer mellom forskningssykepleiere/leger i Onkologisk avdeling og med eksterne samarbeidspartnere
 • Sørge for fagligoppdatering relatert til pågående og fremtidige studier for avdelingens legene og forskningssykepleiere
 • Bidra til nettverksbygging og kontakt ut over egen avdeling, internt og eksternt

c) Annen forskning som for eksempel translasjonell, epidemiologisk og kvalitativ forskning

 • Legge til rette for at databaser, biobanker, forsknings-søknader er av høy faglig kvalitet og i tråd med retningslinjene, samt kommer flest mulig forskere og avdelinger til gode
 • Fremme kreftforskning også for forskningsmiljøer utenfor Onkologisk avdeling.

2. Innovasjon

 • Jobbe proaktivt for at avdelingens ansatte har en god faglig utvikling også på tjeneste– og produktinnovasjon. Være fortrolig med prosessene for innovasjon utgående fra det offentlige.

3. Faglig kvalitetssikring

 • Ahus vurderer en akkreditering av den onkologiske virksomheten og stillingsinnehaver vil være sentral i et slikt arbeid.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Lege og spesialist i onkologi og PhD. Andre relevante profesjoner oppfordres også til å søke
 • Erfaring fra kliniske studier er ønskelig
 • God kunnskap om organisering av norsk helsevesen
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språl muntlig og skriftlig på profesjonelt nivå

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid med andre kollegaer og profesjoner, god evne til selvstendig arbeid og gode kommunikasjonsferdigheter vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Sterkt faglig kollegialt mijlø med gode muligheter til å påvirke utviklingen i avdelingen og kreftsatsing på Ahus
 • Kort reisevei fra Oslo
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder, onkologisk avdeling
Telefon: 48045098
Navn: Per Selnes
Tittel: Avdelingsleder, Avdeling for forskning
Telefon: 95133446
Navn: Anita Berg Petersen
Tittel: Avdelingsleder, onkologisk avdeling
Telefon: 99560910
Hjemmeside
Arbeidssted
Onkologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen