Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for patologi er landets største patologiavdeling, som årlig mottar ca. 60 000 biopsier og operasjonspreparater, og utfører celle- og vevsdiagnostikk fra de aller fleste sykdomsfelt i tett interaksjon med kliniske miljøer i og utenfor OUS. Avdelingen har ca. 300 årsverk, med ca. 55 overleger og 20 leger i spesialisering som arbeider ved avdelingens seksjoner på Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdeling for patologi har er en av tre regionslaboratorier for HPV primærscreening og cervixcytologi som årlig mottar ca. 100 000 prøver i Livmorhalsprogrammet. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø som i 2022 publiserte mer enn 160 artikler i velrenommerte tidsskrifter. Avdelingen bidrar med fagutvikling og undervisning for medisinerstudenter og ingeniørstudenter på høyskolenivå. 

Vil du være med på vårt lag?

På Enhet for medisinsk diagnostikk ved Seksjon for Radiumhospitalet har vi en ledig 100% fast stilling og et 100 % vikariat på ett år med mulighet for forlengelse, som vi ønsker å bemanne snarest mulig. 

Enheten dekker fagområdene hematopatologi, gynpatologi, uropatologi, sarkompatologi, thyreoideapatologi og mammapatologi (i 2024). Primært ønsker vi overleger med kompetanse i gynpatologi og cervixcytologi, men spesialisering i andre av enhetens fagfelt, spesielt thyreoideapatologi kan også være av interesse. 

I tillegg til de ovennevnte stillingene kan det også bli mulighet for enda et vikariat for samme periode, med mulighet for forlengelse.

OUS og Avdeling for patologi er i stadig utvikling. Derfor kan det forekomme endringer i stillingens innhold og arbeidssted.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre diagnostikk i flere av avdelingens faggrupper
 • Tilsyn og veiledning av leger i spesialisering
 • Tilsyn og veiledning av LIS og patologiassistenter ved makrobeskjæring
 • Delta i kliniske møter
 • Delta i avdelingens obduksjonsvirksomhet
 • Delta i avdelingens internundervisning og møtevirksomhet
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Administrative oppgaver etter avtale med leder
 • Mulighet for forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Nyutdannede patologer og leger med kort tid igjen til spesialistgodkjenning i patologi som er interessert i fagfeltet oppfordres også til å søke
 • Interesse for og erfaring med molekylær genetikk, molekylær patologi og metodeutvikling er et fortrinn
 • Det stilles krav til god samarbeidsevne innenfor faggruppen og ønske om videreutvikling av egen fagkompetanse
 • Doktorgrad innenfor relevante fagområder er fordel
 • Søker bør beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig. Hvis søker ikke behersker et skandinavisk språk vil det bli stilt krav til deltagelse i språkopplæring

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du er:

 • er interessert og motivert
 • er selvstendig og strukturert
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • er endringsvillig og tilpasningsdyktig
 • må ha stor arbeidskapasitet og evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • er ansvarsbevisst og opptatt av høy faglig kvalitet
 • er opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Mohsen Shadidi
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95823481
E-post: moshad@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Ullernchausseen 70
0310 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image