Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ønsker du deg en jobb uten vakter, og som derfor er forenlig med familieliv og/eller aktiv fritid? Er du i tillegg spesialist i FMR og interessert i ny jobb i sykehus? 

Da kan du lese videre om spennende muligheter på vakre Helgelandskysten, nærmere bestemt Helgelandssykehuset, Sandnessjøen.

Vi søker deg som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, til 100 % fast stilling som overlege. Vi kan tilby mulighet for tilrettelegging for pendling, og vi er åpen for deltidsstillinger. Erfaren LIS kan være aktuell for konstituering i stillingen.

Miljøet i sykehuset er preget av en åpen tone, faglig entusiasme og utstrakt samarbeid mellom avdelinger. Dette gir fine muligheter for faglig og personlig utvikling!

FMR Består av to enheter, sengepost og poliklinikk, og er utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost behandler i hovedsak pasienter med nevrologiske tilstander, som må starte sin rehabilitering i sykehus. Andre
pasienter har sammensatt funksjonstap etter langvarige og alvorlige
behandlingsforløp. De fleste pasientene overflyttes til oss direkte i
subakuttfase.

Sengeposten driver også tverrfaglig
rehabiliterings-poliklinikk, som inkluderer tilbud til hjerneslag-pasienter som
del av anbefalt behandlingsforløp, og ART (Ambulerende Rehabiliteringsteam), som koordinerer og sikrer pasientenes behov i overgangen til primærhelsetjenesten.

Fysikalsk medisinsk poliklinikk består av et Helse-I-Arbeid-senter, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, og har egne tilbud om mestringskurs til
pasienter. Enheten registrerer pasienter i Norsk Nakke- og Rygg-register, og
deltar nå i et større forskningsprosjekt, HIA Nor (multisenterstudie).

Vi har tett og godt samarbeid mellom leger, tverrfaglige personale og enhetsledere, og driver et utstrakt samarbeid med andre spesialiteter, andre avdelinger i sykehuset og med andre kommuner på Helgeland. I de tverrfaglige teamene deltar lege,
fysioterapeuter, ergoterapeuter,  logoped, sosionom,
ernæringsfysiolog, psykolog og  nevropsykolog.

Sykehuset har DIPS som journalsystem.

Avdelingen har 4 overlegestillinger og 1 LIS stilling, og arbeidstid er 40 timer per uke på dagtid, uten vaktordning.

Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, ved foten av "De syv Søstre", i et naturskjønt område. Vi har unike muligheter for fritidsaktiviteter, i tillegg til er rikt kulturliv http://www.visithelgeland.no/  Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Bodø og Trondheim, fra Sandnessjøen lufthavn Stokka. Det går buss mellom Brønnøysund, via Sandnessjøen, til Mosjøen, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane i Mosjøen, Vefsn kommune.

Hovedsykehuset på Helgeland ble i 2020 vedtatt plassert her i Sandnessjøen, så hele Helgelandssykehuset er dermed inne i en spennende utviklingsfase.

VI håper du ble nysgjerrig på oss, og skulle du ønske å vite mer om våre enheter og muligheter, er du velkommen til å ta kontakt :-) 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid i tverrfaglig team, pasientvurdering, utredning og rehabilitering i vår avdeling og poliklinikker
 • Vurderinger av henvisninger og planlegging av inntak
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Deltagelse i intern- og regional undervisning
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Rådgivende lege til Ambulant rehabiliteringsteam.
 • Samhandling med pasient, pårørende, andre avdelinger ved HSYK, og primærhelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Erfaren LiS kan søke, da du kan være aktuell for konstituering som overlege
 • God beherskelse av norsk, muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til EPJ/IKT 

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er strukturert, løsningsorientert og liker å ta ansvar
 • Du er fleksibel og samarbeider godt med pasienter, pårørende og øvrig personale
 • Du er faglig engasjert og ønsker å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr

 • Spennende og komplekst fagfelt i utvikling
 • Tid til helhetlig tilnærming til pasienter og pårørende
 • Arbeid i sykehus, uten helge- eller vaktbelastning
 • Mulighet for tilrettelegging for pendling og/eller annen stillingsstørrelse
 • Hjelp til å skaffe bolig 
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kort vei fra arbeidsplass til bolig, og til fritidsaktiviteter i naturskjønne omgivelser
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Sakshaug
Tittel: Overlege FMR
Telefon: 48294302/97013721
E-post: Kristin.sakshaug@helgelandssykehuset.no
Navn: Tanja Mari Ervik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99158457
E-post: Tanja.mari.ervik@helgelandssykehuset.no
Navn: Ann-Merete Martinsen
Tittel: Ass. enhetsleder
Telefon: 91860276
E-post: Ann-Merete.Martinsen@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Fysikalsk medisin og rehabilitering, Medisinsk klinikk Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen