Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker deg som er ferdig med LIS 1-tjeneste til fast stilling som LIS 2/3 i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vi kan tilby en fritidsvennlig arbeidstid med 40 timer per uke på dagtid, uten vaktordning!

Som LIS ved FMR i Sandnessjøen får jobbe tett med kollegaer og et dyktig tverrfaglig team. Miljøet i sykehuset er preget av en åpen tone, faglig entusiasme, og utstrakt samarbeid mellom avdelinger. Dette gir deg fine muligheter for faglig og personlig utvikling, da vi har kultur for god oppfølging av LIS.

Vi har tett og godt samarbeid mellom leger, tverrfaglige personale og enhetsledere, og driver et utstrakt samarbeid med andre spesialiteter, andre avdelinger i sykehuset og med andre kommuner på Helgeland. I de tverrfaglige teamene deltar lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter,  logoped, sosionom, ernæringsfysiolog, psykolog og  nevropsykolog.

FMR har sengepost og poliklinikker, og er utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering. Helgelandssykehuset tilbyr utdanningsstipend mot bindingstid i nødvendig utdanningsperiode, ved universitetssykehus, og muligheter for stipend/støtte under denne perioden.

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost er en liten enhet med 5 pasientsenger. Vi behandler i hovedsak pasienter med nevrologiske tilstander, som må starte spesialisert rehabilitering, i sykehus. Andre pasienter har sammensatt funksjonstap etter langvarige og alvorlige behandlingsforløp. De fleste pasientene overflyttes til oss direkte i subakuttfase.

Sengeposten driver også tverrfaglig rehabiliterings-poliklinikk, som inkluderer tilbud til hjerneslag-pasienter som del av anbefalt behandlingsforløp, og ART (Ambulerende Rehabiliteringsteam), som koordinerer og sikrer pasientenes behov i overgangen til primærhelsetjenesten.

Fysikalsk medisinsk poliklinikk består av et Helse-I-Arbeid-senter, Fysikalsk medisinsk poliklinikk , og har egne tilbud om mestringskurs til pasienter. Enheten registrerer pasienter i Norsk Nakke- og Rygg-register, og deltar nå i et større forskningsprosjekt, HIA Nor (multisenterstudie).  

Avdelingen har 4 overlegestillinger og 1 LIS stilling. Sykehuset har DIPS som journalsystem.

Sandnessjøen er en liten by, sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, ved foten av "De syv Søstre", i et naturskjønt område. Vi har unike muligheter for fritidsaktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv. http://www.visithelgeland.no/ Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Bodø og Trondheim, fra Sandnessjøen lufthavn Stokka. Vi har buss mellom Brønnøysund, via Sandnessjøen, til Mosjøen, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane i Vefsn kommune.

Hovedsykehuset på Helgeland ble i 2020 vedtatt plassert her i Sandnessjøen, så hele Helgelandssykehuset er dermed inne i en spennende utviklingsfase.

VI håper du ble nysgjerrig på oss, og skulle du ønske å vite mer om våre enheter og muligheter, er du velkommen til å ta kontakt :-)

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk legearbeid i sengepost og poliklinikker, under supervisjon.
 • Delta i intern- og regional undervisning
 • Undervisning/informasjon til pasienter og pårørende
 • Delta i utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Samhandling med pasient, pårørende, andre avdelinger ved HSYK, og med primærhelsetjenesten,
 • Følge utdanningsplan for LIS i vår avdeling, (gjelder lege som har fullført LIS1).
 • For LIS 3; Aktuelt med  konstituering til overlegestilling. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent norsk turnustjeneste/ LIS1-tjeneste. 
 • God beherskelse av norsk, muntlig og skriftlig.
 • Kjennskap til EPJ/IKT

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er strukturert, løsningsorientert og liker å ta ansvar
 • Du er fleksibel og samarbeider godt med pasienter, pårørende og øvrig personale
 • Du er faglig engasjert og ønsker å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr

 • Spennende og komplekst fagfelt i utvikling.
 • Tid til helhetlig tilnærming og oppfølging av pasienter.  
 • Arbeid i sykehus uten helge-arbeid eller vaktbelastning
 • Mulighet for tilrettelegging for pendling og/eller annen stillingsstørrelse
 • Hjelp til å skaffe bolig.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Kort vei fra arbeidsplass til bolig, og til fritidsaktiviteter i naturskjønne omgivelser
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Sakshaug
Tittel: Overlege FRM
Telefon: 48294302/97013721
E-post: Kristin.sakshaug@helgelandssykehuset.no
Navn: Tanja Mari Ervik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99158457
E-post: Tanja.mari.ervik@helgelandssykehuset.no
Navn: Ann-Merete Martinsen
Tittel: Ass. enhetsleder
Telefon: 91860276
E-post: Ann-Merete.Martinsen@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Medisinsk klinikk Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen