Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du fastlegebakgrunn og/eller brenner du for gode pasientforløp til de som trenger oss mest?

Vi søker deg som ønsker å jobbe mer i dybden og følge opp det som er sentralt for pasienten i et kortere forløp?

Som lege i PSHT (pasientsentrert helsetjenesteteam) har du mulighet til å være en del av et
tverrfaglig team, og samarbeide med spesialister, på tvers av sykehus og
kommune, for at pasienten skal ha best mulig opplevelse på tross av sine
helseutfordringer. Du får også muligheten til å være med og videreutvikle
et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med sammensatte
og/eller kroniske sykdommer?

Vil du vite hvordan det er å jobbe i PSHT? Se intervju med PSHT-legen Marte

Her kan du lese mer om oss: PSHT-teamet

Trigges du positivt av å jobbe i team, hvor det er viktig at vi spiller hverandre gode - hvor vi deler, inkluderer og samarbeider tett - men hvor du også må kunne arbeide selvstendig? Ønsker du å være med å forme fremtidens helsetjenester? Da skal du søke stillingen! 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgiver for seksjonsleder PSHT Harstad
 • Delta i pasientoppfølging, fysisk og på distanse
 • Tett samarbeid med spesialister og fastleger samt andre aktuelle samarbeidspartnere i pasientforløp
 • Bidra til gode pasientforløp sammen med tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, sykepleiere, farmasøyt, ergoterapeut, helsesekretær, vernepleier
 • Mulighet til videreutvikling av legerollen i et tverrfaglig team
 • Mulighet for veiledning og støtte fra sykehusets spesialister, samt bidra med kompetansedeling fra egen erfaringsbank
 • Du inkluderes i PSHT-legenes fagnettverk, og får tilknytning til klinisk fagmiljø 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, gjerne med relevant spesialisering i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin, rehabilitering og/eller rus/psykiatri m.m.
 • Erfaring som fastlege vil være særlig relevant
 • Erfaring fra norsk helsevesen er en forutsetning 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper

 • Personlige egnethet
 • Gode samarbeidsevner 
 • Ha sansen for komplekse utfordringer, trives med å jobbe i tverrfaglig i team og dele kunnskap
 • Være interessert i og pådriver for bruk av teknologiske løsninger i samhandling med pasient og øvrige samarbeidsparter
 • Være interessert i og bidra aktivt i innovasjon og utviklingsarbeid

Vi tilbyr

 • Fast arbeidstid - ingen vaktbelastning - fri helg/høytid
 • Gode muligheter til å styre og forme egen arbeidsdag, samt bruke nødvendig tid i pasientforløpene
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Spansvoll
Tittel: Seksjonsleder PSHT Harstad
Telefon: 97038450
E-post: Lisbeth.Spansvoll@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Pasientsentrert helsetjenesteteam Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sankt Olavs gate 70
9406 Harstad
Søk på stillingen