Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Betanien hospital, Skien er det ledig 100% fast stilling for LIS innen oftalmologi.
 
Sykehuset har spesialiteter innen revmatologi, ortopedi og oftalmologi.
 
Øyeavdelingen har i dag 7 spesialister innen oftalmologi og 4 LIS.
 
Avdelingen er ansvarlig for oftalmologi Telemark. Den disponerer 3 heldøgns senger, egen operasjonsavdeling, samt poliklinikk. I 2023 kommer avdelingen til å ha ca. 100 innlagte pasienter, 2000 dagkirurgiske inngrep og 11.000 polikliniske konsultasjoner.
 
Arbeidsoppgaver:
Klinisk pasientrettet arbeid.  
Delta i avdelingens vaktordning.
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege. Søkeren må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Sykehuset er lite og det legges vekt på samarbeidsevner, både innad og utad, vilje til initiativ og personlig egnethet.
 
Sykehuset tilbyr lønn og arbeidsvilkår etter avtale og et godt arbeidsmiljø.
 
Oppstart etter avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Kontaktperson
Navn: Karina Berg
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93659593
E-post: Karina.Birgitta.Berg@betanienhospital.no
Arbeidssted
Skien
Bj. Bjørnsonsgt. 6
3722 SKIEN