Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig vikariat fra snarest til 1. september 2024 for lege i spesialisering i revmatologi. 

Revmatologisk seksjon ved UNN vil gi deg en bred erfaring med utredning, behandling og oppfølging av revmatologiske problemstillinger. Vi har som mål å tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både innen artrittsykdommer, systemiske vaskulitter og bindevevssykdommer. Vi har i hovedsak poliklinisk virksomhet, men også dagbehandling og innlagte pasienter. Avdelingen har felles sengepost med hud og nevrologi. Det er 8 overleger og 6 LIS tilknyttet avdelingen som har et tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. Det er for tiden to vaktsjikt med hovedvekt av passiv vakt.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i revmatologi. Spesialistutdanningen vil foregå i Nevro-, hud og revmatologisk avdeling ved UNN, inkludert nødvendige spesialiseringsperioder. Se også Utdanningsplaner ved UNN. 

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, dagenhet og i poliklinikk
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i forskning
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er en fordel om du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse
 • gode arbeidstidsbetingelser
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • mulighet for deltakelse  større nasjonale forskningsprosjekter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Hanne Karen Aslaksen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 77627251
E-post: hanne.karen.aslaksen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø