Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du å være med å videreutvikle psykoseaksen ved Betanien sykehus? 

I tillegg til fast stilling som overlege, er det også mulig å søke på vikariat som overlege i tidsrommet 01.01.-31.12.2024

Betanien sykehus ønsker å styrke psykoseaksen og videreutvikle et godt fagmiljø rund pasienter med alvorlige psykiske lidelse. Vi ønsker derfor flere engasjerte og faglige dyktige ansatte som har en et engasjement for denne pasientgruppen. Hverdagen vil bli fylt med tverrfaglige drøftinger, pasientarbeid i et humørfylt miljø.

Psykoseaksen består i dag av døgnpost og FACT team/psykosepoliklinikk. I dag er det 9 spesialisthjemler knyttet til aksen og har nå ledig overlegestilling. 

Døgnposten har 12 sengeplasser hvorav 1 seng er brukerstyrt og 1 seng er knyttet til FACT teamet. FACT teamet/psykosepoliklinikkn har omlag 15 årsverk.

Betanien sykehus legger til rette for faglig utvikling gjennom forsknings, vitenskapelig arbeid og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver

Det blir muligheter for å være med å påvirke stillingsbeskrivelse. Noen konkrete arbeidsoppgaver vil ligge fast blant annet:

 • Oppfølging av TUD pasienter.
 • Utredning og behandling av psykiske lidelser innen psykoseaksen.
 • Bidra til medisinskfaglig kompetanse i avdelingen, seksjonen, i tverrfaglig team og legemøter.
 • Medikamentvurderinger.
 • Veiledning av lege i spesialisering.
 • Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard.
 • Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Bakvaktsordning knyttet til opptaksområdet i 6 delt turnus.

Det vil være muligheter for å jobbe opp mot FOU arbeid, døgnavdeling og FACT- team. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri

Personlige egenskaper

 • Arbeider godt og triver i team. Har egenskaper som bygger tillit og gode relasjoner. 
 • Du er fleksibel, liker å veilede og motivere andre.
 • Du bidrar med din kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning i hele psykoseaksen.
 • Bidra både faglig og sosialt. 
 • Fordel med interesse for klinisk forskning.
 • Du kan kjenne deg igjen i verdiene raus, ansvarlig og kreativ.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er lett tilgjengelig parkering på eiendommen. Lønn etter avtale og fleksible lønnsrammer. Arbeidstid på dagtid med bakvaktsordning. 

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Silje Norvoll Sletten Arefjord
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 95183628
E-post: silje.norvoll.sletten.arefjord@betaniensykehus.no
Navn: Kirsti Sætre
Tittel: Avdelingsleder FACT team
Telefon: 93825805
E-post: kirsti.setre@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Psykoseaksen, Betanien Sykehus AS
Vestlundveien 23 B
5145 FYLLINGSDALEN