Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

En viktig stilling i norsk lungemedisin!

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer søker vi etter en dyktig og engasjert leder som kan være med på å ta det lungemedisinske faget inn i framtiden.
Oslo Universitetssykehus vil i de neste årene være i en stor omstillingsprosess mot ny sykehusstruktur i Oslo. Vi trenger derfor en leder som evner å aktivt ta del i denne utviklingen og samtidig ivareta både pasienter, pårørende og ansatte gjennom  prosessen.
Avdelingen har betydelige lokalsykehusoppgaver for deler av Oslos innbyggere, i tillegg til spesialkompetanse på flere områder slik som Cystisk Fibrose, LTMV, allergologi og lungekreftutredning (pakkeforløp).
Det er høy forskningsaktivitet i avdelingen innen eksperimentell - basalforskning så vel som klinisk- pasientrettet forskning som inkluderer alle faggrupper.

Lungemedisinsk avdeling er organisert i Medisinsk klinikk og består av 8 seksjoner:

 • Sengepost med intermediærenhet og Avansert Hjemmesykehus - 20 senger:
 • Poliklinikk med egen lungerehabiliteringsenhet - stor aktivitet
 • Regionalt senter for Astma, Allergi og Overfølsomhet for hele Helse Sør Øst
 • Diagnosestasjonen for tuberkulose - et regionalt senter hvor fagfeltene er screening, diagnostisering og behandling av tuberkulose.
 • Seksjon for Cystisk fibrose - en seksjon som har et landsdekkende tilbud i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter
 • Arbeid-Miljø-Yrkesmedisin: utreder pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom, utdanner spesialister i arbeidsmedisin og driver med forskning innen det arbeidsmedisinske feltet.
 • FOU seksjonen - Seksjonen har doktorgradsstipendiater, utdanner medisinstudenter, organiserer og har ansvaret for klinisk og teoretisk forskning relatert til lungesykdommer og respirasjonsfysiologi.
 • Seksjon for leger 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.
Vi ber om at det oppgis 2 referanser i søknaden. 

Tiltredelse etter avtale. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder har ansvar for ledelse, administrasjon og drift av avdelingen, herunder økonomi- og budsjettansvar
 • Ansvar for pasientgrupper med komplekse lungemedisinske problemstillinger
 • Løse krevende etiske og juridiske utfordringer
 • Sørge for og oppmuntre til et trygt, inkluderende arbeidsmiljø
 • Bidra innen utdanning av leger, sykepleiere og medisinstudenter
 • Tilrettelegge og stimulere til forskningsaktivitet
 • Samarbeide med klinikkens øvrige avdelinger, klinikker i OUS og eksterne samarbeidspartnere
 • Strategisk planlegging i takt med den omstillingsprosessen OUS vil stå i årene som kommer

Kvalifikasjoner

 • Adekvat lederutdanning og erfaring
 • Bred ledererfaring og erfaring fra ledelse av lungemedisinske enheter
 • Erfaring fra å jobbe i team og forståelse for nytten av komplementære ferdigheter innen teamarbeid
 • Fordel med erfaring og interesse for endringsprosesser
 • Interesse for forskning

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk og prosessorientert 
 • Evne til helhetstenkning
 • Forutsetninger som en samlende leder
 • Evne til å begeistre, motivere, samle og utvikle andres kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Fleksibel, engasjert, mestre stress og uforutsette situasjoner, løsningsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper, kunne tenke gode løsninger utover egen enhet 
 • Opptatt av å arbeide med kvalitet og fremme en sterk faglig standard i enheten.
 • Personlig egnethet i form av lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevne og strategisk kompetanse vil bli tillagt avgjørende betydning

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Medlem i pensjonsordning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Pensjonsordning, gruppe og ulykkesforsikring
 • IA bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Berit Baklid Ege
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22119227
Navn: Morten Mowe
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 23027510
Arbeidssted
  Medisinsk klinikk, Lungemedisinsk avdeling
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image