Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Tranby legesenter er et legefellesskap med seks etablerte fastlegehjemler. Senteret er lokalisert i landlige omgivelser med kort avstand til bussholdeplass, boligområder og kjøpesenter. Lokalene er lyse og luftige og nyoppusset i 2017. Det er seks moderne legekontorer og et eget gynrom. Senteret har et allsidig laboratorium med spirometri og 24timers blodtrykk og rikelig med analyseapparater for lokale prøver samt forsendelse primært til Drammen sykehus med elektronisk oppkobling via DIPS interactor. Det er egen skiftestue med EKG, utstyr til sårskift og småkirurgi samt akuttbehandling. Det er utarbeidet gode faglige og driftsmessige rutiner, og det er et godt arbeidsmiljø med stabile og dyktige medarbeidere. Vi har Webmed journalsystem. Samlokalisert i lokalene er også et fysioterapisenter, tannlege og naprapat.

Mer info på hjemmesiden https://tranbylegesenter.no.

Det er for tiden 3 ledige hjemler, alle er selvstendig næringsdrivende. 
- 1 liste med 550 pasienter. Startet opp som nulliste i 2022. Ønsket snarlig overdragelse grunnet sykdom hos hjemmelshaver.  Listen ivaretas per d.d. av vikar. 
- 1 deleliste med ca 900 pasienter. Ønsket oppstart 01.01.24. Ønsket deleperiode 0,5-1,5 år
- 1 deleliste med ca 1000 pasienter. Ønsket oppstart 01.01.24 eller etter avtale i perioden 01.01.24-01.04.24. Ønsket deleperiode 1,5-2,5 år
- 2 delelister. Listene er på 900-1000 pasienter. Lengden kan maksimalt økes med 25% i deleperioden. 

Ved inngåelse av deleliste kan begge leger jobbe samtidig på fastlegelisten. Seniorlege blir stående registrert som «fastlege» frem til delelisten avsluttes. Praksisen skal driftes i seniors etablerte legekontor i det avtalte tidsrommet for den gradvise overdragelsen. Legen må i dette inngå avtale med senior om vilkårene i deleliste i tillegg til en intern driftsavtale med øvrige eksisterende leger. Vederlag for gradvis overdragelse samt tidspunkt for innbetalinger bør avklares ved avtaleinngåelse. Kommunen er ikke part i deleavtalen eller i internavtalen med kontoret.
Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/.
Det planlegges avhold intervjuer i uke 45 ved legekontoret 


Arbeidsoppgaver
 • Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen.
 • Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA 4310, SFS 2305, helsepersonelloven osv.) 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning (eventuelt fritak må kunne dokumenteres)
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Dynamikk og personkjemi med seniorlege vil vektlegges
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av fastlegeavtale

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid inkludert egeninnsats
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Samarbeidende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
For ALIS

Lier er registrert utdanningsvirksomhet.
Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen. Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid mellom ALIS og kommunen. Kommunen har et aktivt ALIS-nettverk med jevnlige møter. 

Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger, og det er et godt samarbeidsklima mellom kollegene både internt på legesenteret og i kommunen generelt. Det er for tiden 29 hjemler i kommunen, fordelt på 8 legekontor. Det avholdes ALU 3-4 ganger i året og det er godt oppmøte.

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med daglig leder Arve Chatmongkol Saxrud, telefon 41433543 mail asaxrud@online.no

For spørsmål om ALIS, kommunal organisering osv. ta kontakt med kommuneoverlege Ingrid Bjerring på epost kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktpersoner
Navn: Arve Chatmongkol Saxrud
Tittel: Fastlege
Telefon: 41433543
E-post: asaxrud@online.no
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Dølasletta 7
3408 TRANBY