Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet står foran spennende og utfordrende utviklingsprosesser i årene fremover.  Arbeidet med å realisere framtidig sykehusstruktur med et nytt og moderne Mjøssykehus innebærer endringer i pasient- og arbeidsflyt, organisering og kultur.  Divisjonsdirektør for divisjon Habilitering og rehabilitering vil ha en sentral rolle i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet i kombinasjon med å ha et overordnet ansvar for den daglige driften av divisjonen.  Arbeidet med å beholde og rekruttere dyktige fagfolk er viktig for å kunne tilby gode helsetjenester til befolkningen i Innlandet.  Til å lede divisjon Habilitering og rehabilitering, søkes en erfaren helhetstenkende, motiverende, utviklingsorientert og trygg leder med dokumenterte resultater fra endrings- og utviklingsprosesser.
Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvarlig for divisjonens drift og resultat, økonomi og personal
 • Ansvarlig for virksomhetsstyring og internkontroll i divisjonen 
 • Ansvarlig for at pasienttilbudet i divisjonen er i tråd med eiers oppdrag og nasjonale føringer 
 • Ledelse av og løpende støtte og veiledning til nivå 3-lederne, og gjennom det utvikle god ledelse på alle ledernivå
 • Sikre effektiv og god organisering og ressursutnyttelse 
 • Bidra til gode samarbeidsforhold med divisjonens samarbeidspartnere både internt og eksternt 
 • Som en del av foretaksledelsen medansvar for den helhetlige styring og utvikling av Sykehuset Innlandet 
Kvalifikasjoner
 • Minimum treårig høgskole-/ universitetsutdanning innen helsefag, gjerne også lederutdanning 
 • Solid ledererfaring fra større komplekse og kunnskapsintensive organisasjoner med dokumentert gode resultater og god rolleforståelse 
 • Erfaring fra samarbeid med  tillitsvalgte og vernetjenesten 
 • Erfaring fra forhandlinger
 • Ha ledet større omstillings-/ endringsprosesser og vist både integritet og resultatoppnåelse gjennom gode prosesser
 • Erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring og internkontroll
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og aktuelle fagområder innenfor ansvarsområdet, er svært ønskelig
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Lederstil/personlige egenskaper
 • Helhetstenkende, verdistyrt, god rolleforståelse og med tydelig integritet
 • Analytisk, strukturert og systematisk, med evne til langsiktig og strategisk tenking
 • Evne til å tenke nytt, være kreativ og løsningsorientert 
 • Samarbeidsorientert og involverende, men også med evne til å ta beslutninger og stå ved disse 
 • Gjennomføringssterk, handlekraftig og robust, og med stor arbeidskapasitet 
 • Relasjonsbygger med gode pedagogiske evner
Vi kan tilby
 • En særlig utfordrende og spennende stilling i en organisasjon som skal gjennom en av de større endringsreisene i norsk offentlig sektor/spesialisthelsetjenesten 
 • En dynamisk organisasjon med dyktige og dedikerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser, og gode pensjons- og forsikringsordninger
Ønsker du å høre mer, kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682Administerende direktør i Sykehuset Innlandet Alice Beathe Andersgaard kan også kontaktes på tlf 48186062. Søknad med CV sendes snarest og innen søknadsfristen 10. november.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Habilitering og rehabilitering
Kontaktpersoner
Navn: Alice Beathe Andersgaard
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 481 86 062
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver
Telefon: 91729682
Arbeidssted
Brumunddal
Furnesvegen 26
2380 BRUMUNDDAL