Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Tre timer nord for Trondheim, helt innerst i Namsenfjorden ligger Sykehuset Namsos, en del av Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetak). Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern.

Du kan lese om spesialisering i psykiatri her.

Klinikk For Psykisk Helsevern Og Rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten

Vi ser nå etter en person som kan være med å styrke dette psykiatriske tilbudet, så dersom du har norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1, ønsker vi å høre fra deg. 

Avdelingen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rus, som er en gjennomgående klinikk med lokalisasjoner både på Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Arbeidslokalisering vil være ved Sykehuset Namsos. 

Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling.
Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling, faglig utvikling og forskning.
Blir du ansatt hos oss vil du komme til en avdeling hvor det over tid har vært fokus på å sikre legene gode arbeidsvilkår, slik at faglig utvikling og vekst kan ivaretas samtidig som man har tid til et liv også utenfor arbeidet.

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut 2 LIS3-stillinger ved sykehuset Namsos. 

Dersom ingen kvalifiserte søkere, kan søkere med norsk autorisasjon som lege, vurderes og ansettes midlertidig i mangel på kvalifisert personell for inntil 6 måneder.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker at du skal ha en spennende og variert arbeidsdag, og dette er arbeidsoppgavene:
Være en del av ett tverrfaglig behandlingsteam, med god oppfølging og veiledning i samsvar med spesialiseringsreglementet.                                                     

Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist.
Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.
Medansvar for gode pasientforløp.
Deltagelse i vakttjenesten.

Kvalifikasjoner

Ser dette ut som noe som kunne vært med å forme en spennende hverdag? Da er dette kvalifikasjonene du må ha:                                                   ,

Norsk autorisasjon som lege, og gjennomført LIS 1-tjeneste
Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.
Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:
Har evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ, og nytenkning
Har en respektfull holdning til pasienter, pårørende og kollegaer
Har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø og et faglig felleskap
Har en omgjengelig og fleksibel holdning
Er strukturert og målrettet
Er god både selvstendig og i team
Er motiverende og engasjerende
Er sterk i norsk kommunikasjon både skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vil bli særlig lagt vekt på

Vi tilbyr

Sykehuset Namsos har et sterkt fagmiljø, og hos oss får du:
- Klinikk for psykisk helsevern og rus – Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger
og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 2-3 LIS 1. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen. Forvakter går i vakt med legespesialist som bakvakt. 
- Veiledning og teoretisk opplæring.
- God opplæring.

- Mulighet for å fullføre et komplett spesialistløp i Namsos (dersom det er ønskelig kan også deler av tjenesten gjennomføres på DPS Kolvereid)

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

- Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø.
- Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk pasientforløp.


- Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Namsos er en perle for alle som liker friluft, fiske og vakker natur, og her er noe av det du kan oppleve i Namsos:
Kilometervis med opplyste skiløyper kun minutter unna utgangsdøra
To golfbaner
Nordre Trøndelags største skisenter er kun en kort times biltur unna
Namsen, en av Norges beste lakseelver
Skjærgården i Namsos og to sjarmerende småbåthavner
Sykehuset Namsos ønsker å bistå med en eventuell flytteprosess, slik at overgangen blir så enkel som mulig, både for deg og en eventuell familie. Dersom du har barn er det god tilgang på barnehageplasser, og skoletilbudet holder et godt faglig nivå.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en uformell prat! Håper å høre fra deg!

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Monslaup Fossland
Tittel: Assisterende avdelingsleder
Telefon: 74215354
E-post: CamillaMonslaup.Fossland@hnt.no
Navn: Lovisa Lundell
Tittel: Psykiater
Telefon: 74215658
E-post: Lovisa.Lundell@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Havikvegen 8
7803 Namsos
Søk på stillingen