Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker deg som kan styrke den medisinskfaglige kompetansen i vårt arbeid med samhandling. Vil du kombinere denne oppgaven med annet klinisk arbeid, kan vi tilby deg alt fra 50 -100 % fast stilling som samhandlingsoverlege i enhet samhandling. Enheten er del av Fagavdelingen som tilsammen har fem stabsavdelinger og oppgaver innen kvalitet og pasientsikkerhet, beredskap, forskning, smittevern og samhandling.

Det blir ikke tid til å kjede seg, da oppgavene er mange og varierte. Vi bidrar til å forbedre tjenestene med fokus på kvalitet, sikkerhet og samhandling. Dette gjør vi internt i helseforetaket og i samarbeid med Agders 25 kommuner. Som stabsavdeling jobber vi overordnet og strategisk, og konkret med systemer, strukturer og verktøy som fremmer de gode pasientforløpene.

Enheten med leder for praksiskonsulentordningen (PKO), rådgiver og samhandlingssjef, utgjør et dynamisk miljø som jobber godt i team og med våre mange samarbeidspartnere internt og eksternt. Helsefellesskapet Agder er en sentral arena i denne sammenheng (kommunene og sykehuset).

Funksjonen som samhandlingsoverlege er ny og oppgaver og ansvarsområder vil utvikles i samarbeid med den som tiltrer stillingen.
Vår base er i Kristiansand, men noe fleksibilitet er mulig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.   

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til optimal samhandling omkring pasientbehandling internt i SSHF og i samhandling med kommuner, fastleger, legevakt og avtalespesialister
 • Delta i tjenesteutvikling og forbedringsarbeid på Helsefellesskapets arenaer
 • Delta på strategisk nivå for å sikre samhandlingsperspektivet i helseforetakets planarbeid
 • Utvikle og bredde samhandlingskompetansen i SSHF, med særlig fokus på medisinsk samhandling
 • Bistå PKO-leder og praksiskonsulentene i deres arbeid
 • Undervise om samhandling i LIS II og III-utdanningen
 • Bidra i saksbehandling og være medisinskfaglig rådgiver i enheten

Kvalifikasjoner

Utdanning

 • Medisinsk embetseksamen
 • Spesialitet i allmennmedisin/ samfunnsmedisin ønskes
 • Har Norsk autorisasjon som lege

Kompetanse og erfaring på områdene:

 • Samhandling i, og mellom, komplekse organisasjoner som kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • System- og kvalitetsarbeid
 • Strategisk arbeid og virksomhetsutvikling
 • Prosess- og prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Du jobber selvstendig og strukturert
 • Du er dyktig til å samarbeide, bygge nettverk og jobbe tverrfaglig og i team
 • Du har gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Du har god formidlingsevne, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil vektlegges i tilsettingen

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg et aktivt og levende fagmiljø som jobber for at Agders befolkning skal ha tilgang til gode helsetjenester på kort og lang sikt.
Med Fagavelingens øvrige seksjoner/enheter og deres dyktige og dedikerte ansatte, får du tilgang på et bredt og spennende fagmiljø - og gode kolleager!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Mirjam Lien Smedsrød
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 958 92 321
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Samhandlingsenheten, Sørlandet sykehus HF
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image