Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du en spesialisering innen de indremedisinske fagene og samtidig økt IKT-kompetanse?   
 
Helse Nord-Trøndelag (HNT) søker deg som er nysgjerrig og interessert i både indremedisin og IT i helsesektoren. Vi lyser ut 2 faste utdanningsstillinger i indremedisin som de første 18-24 månedene skal kombinere 50% klinikk og 50% fagekspert i Helseplattformen (HP). I denne perioden vil du ikke ha vakt ved avdelingen. Når den kombinerte stillingen avsluttes videreføres fast 100% utdanningsstilling i indremedisin. En stilling vil være lokalisert til Namsos og en stilling i Levanger.  

Helse Nord-Trøndelag gir helsetjenester til om lag 140.000 innbyggere. De medisinske avdelingene tilbyr spesialiseringsløp i de indremedisinske fagene (du kan lese mer om dette her). Sykehusenes størrelse gjør at du vil få en solid og bred erfaring og en utdanning som gir et godt grunnlag for videre karriere. Vi har avtale med de respektive avdelinger ved St. Olavs hospital for den delen av utdanningsløpet hvor læringsmål krever tjeneste ved universitetssykehus. 

Fagekspertrollen gir deg en spennende mulighet til å påvirke og utvikle gode arbeidsflyter i et nytt journalsystem. Arbeidet krever både medisinskfaglig forståelse og samarbeid med andre faggrupper, og du får mulighet til å hospitere ved St. Olavs for å tilegne deg en dypere forståelse av de ulike arbeidsflytene. 

Arbeidsoppgaver

Klinikk: 

Du vil i samarbeid med ansvarlig overlege delta i postarbeid med visitt 
Du vil ha arbeidsoppgaver i poliklinikk, både ø-hjelp og spesialistpoliklinikk 
Du vil delta i internundervisning som dekker deler av læringsmålene 
Du vil følge diagnostiske og terapeutiske prosedyrer i henhold til opplæring og kompetanse 
Du får tildelt individuell veileder med avsatt tid til veiledning  
Du vil som LIS3 rotere mellom avdelingens seksjoner for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning fordeles blant de mest erfarne Lege i spesialisering.  
Etter endt kombinert stilling vil du som LIS3 ha vaktarbeid i sekundærsjikt (LIS1 i primærsjikt, overlege i tertiærsjikt). 


Fagekspert: 

Du vil delta i et utviklende fagmiljø, både i HNT og resten av regionen. 
Du vil hospitere ved forskjellige medisinske avdelinger ved St Olavs for å etablere inngående kunnskap om arbeidsflyt. 
Du vil få inngående kjennskap til og være bidragene i utviklingen av nytt journalsystem. 
Arbeidet som fagekspert vil etter avsluttet oppdrag bli godkjent som gjennomført prosjektoppgave i spesialisering. 
Du vil etablere en unik kompetanse i skjæringspunktet mellom medisin og IKT. 
Du opparbeider deg et bredt faglig og sosialt nettverk i hele regionen. 

 

Kvalifikasjoner

Du har norsk autorisasjon som lege.  
Du har gjennomført og godkjent lege i spesialisering del 1.  
Du har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

  • Vi søker etter deg som har gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter. Det er også viktig for oss at du er initiativrik med evne og driv til å lede deg selv i arbeidet og utvise godt faglig skjønn. Personlig egnethet har stor betydning og vil derfor bli avgjørende ved ansettelse.

Vi tilbyr

En uformell tone der vi alle er på fornavn. 
En arbeidsplass som er liten nok til at man blir kjent med de fleste, men stor nok til å gi en solid faglig bredde. 
Et godt læringsmiljø i en avdeling med høy fagkompetanse og fokus på god opplæring, undervisning og forskning  
En solid utdanning med skreddersydd utdanningsløp gjennom individuell utdanningsplan   
Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og der det i perioden med kombinert stilling vil gis et tillegg som kompensasjon for at du ikke går i vakt. 
Gode muligheter for hjemmekontor. 
Bærbar pc og mobiltelefon. 
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Solfrid Romundstad
Telefon: +47 7409 8206
E-post: solfrid.romundstad@helse-nordtrondelag.no
Navn: Norunn Hanssen Hestvik
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 47035766 74215591
Navn: Annbjørn Johansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 94830423
Navn: Carl Platou
Tittel: Klinikkleder
Telefon: +47 74098206
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Medisin og rehabilitering, Klinikk for medisin og nevrologi
Kirkegata 2
7600 Levanger