Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en dyktig og driftig kirurg til Vesterålen!

Som overlege i kirurgi ved NLSH Vesterålen får du stort faglig ansvar og gode muligheter til å utvikle deg innenfor ditt
fagområde. 

I kirurgisk avdeling Vesterålen er det enheter for generell kirurgi, ortopedi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, felles intensiv,
operasjonsenhet, akuttmottak og postoperativ observasjonsenhet. Kirurgisk
avdeling er en del av kirurgisk klinikk i NLSH som er felles for Bodø, Lofoten
og Vesterålen. Vi har lokal avdelingsledelse og egen seksjonsoverlege i kirurgi. Sykehuset
har for øvrig medisinsk avdeling med rehabilitering, psykiatrisk avdeling,
diagnostisk avdeling med lab og røntgen.

Vi kommuniserer tydelig og samarbeider godt, på tvers av ulike yrkesgrupper og avdelinger. 

Vi har 2 LIS2 i generell kirurgi og det er 7 LIS1 tilknyttet avdelingen.

Hos oss er det varierte dager og som overlege her vil du høste en bred erfaring. Avdelingen gir behandling og pleie til både heldøgns- og dagkirurgiske elektive pasienter, samt øyeblikkelig hjelp. Vi har også en
utstrakt poliklinisk aktivitet.

Vår sengepost har for tiden 17 senger for kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter.

Avdelingen har høyt fokus på faglig kvalitet i pasientbehandlingen. Hos oss er hver enkelt pasient like viktig! 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i virksomheten.
 • Delta i vaktordning.
 • Muligheter for forskning.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha generell kirurgisk vaktkompetanse.
 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del1.
 • Godkjent spesialistutdanning i generell kirurgi eller gastrokirurgi.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper.
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og har evne til utvikling og omstilling.
 • Du motiverer dine medarbeidere.
 • Du har god arbeidskapasitet.
 • Du har stor indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med NLSHs strategier og verdigrunnlag.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
Personlig egnethet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø med stort fokus på fagkompetanse, praktisk og teoretisk opplæring.
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling.    
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker. 
 • Nytt og moderne sykehus – flotte tekniske fasiliteter på fødeavdeling og operasjon.
 • Hjelp til å organisere bolig.
 • Medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger.    
 • Arbeidssted midt i smørøyet for mange friluftsaktiviteter.
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud. 
 • Gode kommunikasjonsmuligheter.
 • Muligheter for forskning.                  
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-vesteralen

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Mar Aqidi
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91725026
E-post: mar.aqidi@nlsh.no
Navn: Stine Selstø
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97097781
E-post: stine.selsto@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen
Stokmarknes
8450 Stokmarknes
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image