Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
To fastlegehjemler ved Lundamo legesenter. 

Vi har en ledig fastlegehjemmel med en godt opparbeidet pasientliste med 1100 pasienter ved Lundamo legesenter i Melhus kommune. Befolkningsgrunnlag og listestørrelser gjør at det også er behov for opprettelse av en ny hjemmel på Lundamo, vi ønsker derfor å opprette en 0-hjemmel ved samme kontor. Lundamo består i dag av fire allmennlegespesialister, en LIS1 lege og fire helsesekretærer.  Lundamo legesenter har et stabilt og godt arbeidsmiljø. " Vi har et velfungerende kollegium med fokus på faglig utvikling, gode løsninger og omsorg i møte med hverandre og pasientene." 
 
Lundamo legesenter er veldrevet og har en godt organisert drift med fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Det er gode inntjeningsmuligheter og alle driftskostnader dekkes av basistilskuddet. Lundamo legesenter er et av tre legesenter i Melhus kommune og du vil kunne samarbeide med flere dyktige kollegaer. Legekontorene har legevakt på dagtid og inngår i interkommunal legevakt med Trondheim, Malvik og Midtre Gauldal på kveld, natt og helg.  

Melhus er en raskt voksende kommune med stor tilflytting og spennende utviklingsmuligheter. Legesenteret ligger i sentrum av Lundamo som ikke er langt fra Trondheim, St. Olavs Hospital HF og NTNU. Fra Trondheim til Lundamo tar det ca. 35 - 45 minutter med bil og du har i tillegg god tilgang til kollektivtransport, både buss og tog.
Fastlegenes kompetanse er verdifull og Melhus kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom de ulike samarbeidsparter, slik at vi kan gi gode helsetjenester til våre innbyggere. 

Melhus kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og kan legge tilrette for en ALIS-avtale. Vi vil også være behjelpelig med å finne veileder under spesialisering. 

Bli med og utgjør en forskjell i Melhus! Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar som fastlege i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk.
 • I stillingene inngår deltagelse i legevakt, og Melhus kommune deltar i interkommunal legevakt med Trondheim, Malvik og Midtre Gauldal .
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Kvalifikasjoner
 • Norsk  autorisasjon som lege.         
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikter seg til å gjennomføre ALIS-utdanning.   
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.  
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
 • Er faglig dyktig og opptatt av å utføre godt legearbeid.   
 • Ønske om og evne til å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø og samtidig mestrer å jobbe selvstendig.
 • Gode evner innen kommunikasjon og samhandling.       
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr
 • Selvstendig næringsdrivende leger i egen praksis med lave driftskostnader.                                                                                                   
 • Melhus kommune er godkjent utdanningsinstitusjon og kan legge tilrette for spesialisering i allmennmedisin-ALIS.   
 • Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag, og du har mulighet til å være med på å utforme legesenteret slik du ønsker det.
 • Fastlegehjemmel vil tildeles i henhold til ASA 4310. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktperson
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 488 66 764
Arbeidssted
Bruavegen
7232 LUNDAMO