Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

ARA Follo døgn søker overlege eller snart ferdig rus- og avhengighet (RAM) spesialist 

ARA Follo døgn har to enheter: Avrusning og ROP (rus og psykisk lidelse). ROP enheten tilbyr behandling for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. Behandlingstid er i gjennomsnitt 4 måneder. Avrusning tilbyr avrusning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer. Pasienter er innlagt i gjennomsnitt 9 dager. På avrusning gjør man kartlegginger og vurderinger i samarbeid med tverrfaglig team. 

ARA Follo døgn har 2 legestillinger, 1 overlege og 1 LIS. 

Vi er en av flere seksjoner i avdeling rus og avhengighet (ARA). ARA er organisert innenfor Psykisk helse, AHUS HF. Seksjonen er samlokalisert med Follo DPS i Ski med 5 min gange til togstasjonen og kun 11 minutter til Oslo med tog.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar 
 • Medisinsk ansvarlig
 • Inntak og utskriving av pasienter i seksjonen
 • Veiledning av LIS
 • Bistå andre faggrupper med medisinskfaglig kompetanse
 • Intern undervisning

Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som lege med fordypning i rus- og avhengighet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 • LIS mot slutten av spesialistløpet oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og ansvarsbevissthet
 • Evne til å arbeide strukturert, systematisk og planmessig 
 • Initiativrik og like å jobbe både selvstendig og i team
 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling av gode behandlingstilbud
 • Interesse for å arbeide med avhengighet

Vi tilbyr

 • Faste legemøter, for alle legene i avdelingen
 • Spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra inn i gruppebehandlingstilbudet
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling på avdelingsnivå
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter overenskomst i Ahus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Therese Falkenhall Nordstrøm
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90608361
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Avdeling rus og avhengighet seksjon  Follo døgn 
Vestveien 15
1423 Ski
Søk på stillingen