Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1200
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vi lyser ut vikariat i full stilling med 2 kontordager på hver legeliste for Tore Magnar Pedersen og Kari Garberg.Begge listene skal reduseres ned til 1200 pasienter på hver. Kari Garberg liste skal utlyses med overtagelse 1/7-24
Nes legesenter DA er et aktivt legesenter med 5 næringsdrivende leger med samlet listelengde på 6650 pasienter. Legesenteret er lokalisert sammen med sykehjem og legevakt.
Vi har tilbud om Diabetesveiledning og Astmasykepleier, velutstyrt lab, skadestue og ultralydapparat. Det er dyktige medarbeidere.
Vi har Infodoc journalsystem og bruker HelseNorge.no.
Nes kommune gir ALIS- tilskudd etter gjeldende reglement . Tilbud om ALIS- veileder.
Kontaktinformasjon : Tore Magnar Pedersen tlf 95033657, Kari Garberg tlf 92842029
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kari Garberg
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 92842029
E-post: kgarbe@online.no
Arbeidssted
Nes legesenter DA
Hagaskogv 17
2150 ÅRNES