Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

I Molde har vi kanskje landets hyggeligste indremedisinske seksjon. Vi er en avdeling i vekst og har stort fokus på faglig utvikling. I tillegg setter vi trivsel på jobb høyt.  Avdelingen kan friste med svært dyktige kollegaer, nytt sykehus under bygging, fantastisk utsikt og drøssevis av fritidsmuligheter i Norges vakreste fylke.Ved seksjon Medisinske leger Molde har vi ledig fast stilling for Lege i spesialisering med utdanningsløp innen lungemedisin.

Seksjonen er veldifferensiert, og godkjent for utdanning i generell indremedisin, kardiologi, lungemedisin, gastroenterologi, hematologi, infeksjonsmedisin og endokrinologi. Sykehuset har etter vår mening perfekt størrelse for faglig utvikling og trivsel. Lite nok til at alle kjenner hverandre og hverdagslogistikken er godt. Samtidig stort nok til at en har mulighet til å lære av flere ulike spesialiteter og at en ikke får mer ansvar enn en kan bære.
Vi satser på faglig kvalitet, utdanning, økende forskingsaktivitet og godt arbeidsmiljø. Vi har hyppige internundervisninger med høy kvalitet og et av landets kanskje beste medisinske akutt team ledet av LIS2/3 i vakt. Vi har tidlig og systematisk opplæring i vaktrelevante prosedyrer, som ledelse av medisinsk team (MET-team), bruk av ultralyd i vakt og lignende. Vi har veldifferensierte poliklinikker med høyt faglig nivå og fokus på å ha det kjekt på jobb.
I tillegg har et tett og godt samarbeid med andre seksjoner på huset, fredagskonfekt, is i fryseren, kaffe i koppen, god humor, spreke kollegaer og et nytt sykehus Nordmøre og Romsdal under bygging og utvikling som vi gleder oss til å flytte inn i ila 2025.

På lungemedisinsk seksjon jobber vi både ved sengepost, på intensiv, på lungemedisinsk poliklinikk og på kreftpoliklinikken. Vi har stort fokus på faglig kvalitet, teamarbeid, supervisjon i hverdagen og felles diskusjon. Per i dag er det 3 overleger ved seksjonen og 2 LIS3 i lungemedisin. I tillegg er det faste LIS2 i rotasjon og LIS1.
Vil du være med på laget? Lære indremedisin og lungemedisin i et miljø hvor du har store store muligheter for faglig utvikling, personlig utvikling og kjekke dager?

Vi har 3-delt vaktordning med LIS1 og LIS2/3 tilstede hele døgnet og overlege i bakvakt som er hjemme på natt. Det er sett av tid i planen til veiledning og fordypning.

Oppstartsdato gjerne så tidlig som mulig. Dette kan vurderes i samråd med aktuelle søkere.

Attestert tenestebevis fra tidligere arbeidsgiver, og ev. anna relevant dokumentasjon må legges ved søknad på stilling som Lege i spesialisering.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i gjeldende vaktordning
 • Her får du mye ansvar, men i trygge rammer
 • Du vil få god opplæring i akuttprosedyrer
 • Arbeid som LIS ved sengepost og poliklinikk
 • Tidlig og strukturert opplæring i lungemedisinske prosedyrer
 • Du vil få mulighet til å veilede og supervisere LIS1
 • Med bakgrunn i egne interessefelt tilrettelegger vi så godt som mulig for personlig og faglig utvikling.
 • Det er gode muligheter for å drive innovativt medisinsk arbeid hos oss 

Kvalifikasjonar

 • Godkjent del 1 av spesialistutdanning eller turnustjeneste etter gammel ordning
 • Mestre norsk språk - skriftlig og muntlig tilfredsstillende
 • Erfaring innen indremedisin eller anna relevant spesialitet fra før er en fordel

Personlege eigenskapar

 • Du er positiv
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du jobber godt alene og i team
 • Du er opptatt av evidensbasert medisin, og å jobbe kontinuerlig med faglig utvikling
 • Du er strukturert og fleksibel
 • Du deltar aktivt i arbeidet med å utvikle seksjonen og for et godt arbeidsmiljø
 • Du er sulten på ny kunnskap og erfaring
 • Personlige egenskaper blir vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • En glitrende mulighet til å bli en god lungemedisiner og indremedisiner
 • Spesielt godt arbeidsmiljø og en trivelig arbeidshverdag med stort faglig fokus
 • En inkluderende arbeidsplass
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i god offentlig pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Ida Camilla Monn Birkhaug
Tittel: Seksjonsleder (lege)
Telefon: +47 924 33378
E-post: Ida.Camilla.Monn.Birkhaug@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 MOLDE
Søk på stillingen