Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Haugåstunet sykehjem er Stavanger kommunes største korttidssykehjem med  70 korttidssenger fordelt på 3 avdelinger. Sykehjemmet jobber aktivt med kvalitet på  tjenestene og jobber mye med forebygging og behandling av underernæring ABCDE, NEWS2 og gode tverrfaglige tavlemøter. Fag- og kompetansebygging er viktig.

Etterbehandlingsavdelingen EBA er en tverrfaglig avdeling med 28 sengeplasser, med kort liggetid. Pasientgruppen kommer direkte fra SUS når de er ferdigbehandlet og trenger videre behandling . Ofte er det behov for avklaring av videre behandlingsnivå og om pasienten vurderes hjem eller må overføres til vanlig korttidsavdeling.

EBA har stor turnover på pasientene med daglig inn/utskrivning. Du vil finne en stor variasjon i diagnoser og mange forskjellige arbeidsoppgaver, og bli en del av en kollegagruppe på 6 sykehjemsleger på sykehjemmet.

Oppstart 4 desember 2023.

Arbeidsoppgaver:
Helhetlig legeansvar for sykehjemspasienter.

Kvalifikasjoner: 
 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Ønskelig med spesialistutdannelse fortrinnsvis innen allmennmedisin eller geriatri. Andre relevante spesialister kan også søke
 • Søkere uten spesialitet forplikter seg til å være i et spesialiseringsløp i allmennmedisin 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse
Personlige egenskaper:
 • Du ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø
 • Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig
 • Du er fleksibel
Vi tilbyr:
 • Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stavanger kommune er en trygg og god arbeidsgiver
 • Hjem Jobb Hjem
 • Et sterkt fagmiljø og jevnlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil 2,5 års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.
 • Mulighet for videreutvikling innenfor egne relevante interesseområder
 • Tilbud om kurs 
  Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale
  Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marit Apeland Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
E-post: marit.e.apeland.alfsvag@stavanger.kommune.no
Navn: Gunn Birkeland Johnsen
Tittel: Seksjonssjef sykehjemsleger
Telefon: 46943784
E-post: gunn.birkeland.johnsen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Haukåstunet sykehjem
Haugåsstubben 1
4016 STAVANGER
Søk på stillingen