Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du jobbe saman med oss?

Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering (LIS) innan anestesiologi. Vikariat inntil 18 månader med oppstart etter nærare avtale med seksjonsleiar.
Seksjon for anestesilegar i Kristiansund er ein del av avdeling for kirurgi i Klinikk SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal).

Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevarar, og ev anna relevant dokumentasjon må leggast ved søknad på stilling som lege i spesialisering. Teneste som ikkje er dokumentert, vil ikkje bli tatt med i vurdering.

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i avdelinga si kliniske drift
 • Vaktordningar etter avdelinga sitt behov 
 • Den som vert tilsett må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinstudentar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må ha gjennomført LIS1
 • Må har gode skriftlege og munnlege norskkunnskapar
 • Ønskjeleg med erfaring frå anestesi

Personlege eigenskapar

 • Du er engasjert, målstyrt og fleksibel
 • Du har god evne til samarbeid og rettleiing
 • Du er ansvarsbevisst, sjølvstendig og beslutningsdyktig 

Å vere personleg eigna vert vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Byen vår!
Den fargerike opera- og klippfiskbyen Kristiansund er perla på Nordmøre. Her finn du eit rikt kulturtilbod med eige operahus som har fleire oppsetjingar og konsertarrangement kvart år. Like utafor byen kan du oppdage den spektakulære Atlanterhavsvegen og fleire sjarmerande fiskevær. Byen har eigen flyplass med fleire daglege avgangar til Oslo og Bergen. Les meir om Kristiansund og Nordmøre her

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Per Johan Lans
Tittel: Seksjonsleiar
E-post: Per.Johan.Lans@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesilegar SNR, Helse Møre og Romsdal HF
Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund
Søk på stillingen