Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vår dyktige overlege gjennom mange år skal gå av med pensjon, og vi leter etter hans etterfølger. BUPP Halden er en veldrevet poliklinikk som har lokaler i Haldenklinikken. Ved seksjonen er det ledig stilling for overlege. Seksjonen har 13 stillinger i Bupp og 3 stillinger knyttet til fylkesdekkende DBT- team.  Det er et tverrfaglig miljø ved seksjonen og ulike faggrupper samarbeider i pasientprosessene. Stillingen inngår i behandlingsteam med andre overleger, psykologer, spesialpedagoger og familieterapeuter.

Seksjonen er en del av avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering i sykehuset Østfold. Avdelingen består av 9 seksjoner; fem lokale poliklinikker og fem fylkesdekkende seksjoner. BUPP Halden betjener Halden og Aremark kommuner, og målgruppen er barn og unge fra 0-18 år med psykiske helsevansker. Poliklinikken preges av et hyggelig og stabilt arbeidsmiljø, med tradisjon for godt klinisk arbeide.

Tiltredelse etter avtale.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Oppgaver knyttet til spesialitet
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Samarbeid på tvers av seksjonene i avdeling BUP/HABU
 • Det gis mulighet å medvirke til utvikling av fagfeltet, med deltakelse i forskning eller forbedringsarbeid
 • Det gis også mulighet for deltakelse i avdelingens vaktordning ved ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Alternativt kan godkjent spesialist i voksenpsykiatri med interesse for barn- og unge komme i betraktning

Personlige egenskaper

 • Åpen, fleksibel, kreativ og løsnings- og samarbeidsorientert
 • Sosial, omgjengelig og engasjert i andres trivsel 
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Proaktiv, tydelig og med evne til å ta en ledende rolle når situasjonen krever det 
 • God og stabil arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • En klinikk som vektlegger at overlege kan prioritere arbeid med terapier, individuelt eller familiebasert, i tillegg til oppgaver som naturlig tilligger oppgaven som overlege
 • Aktiv samarbeid med 1. linje, hvor overlege inngår som en viktig ressurs i samarbeidet
 • Hyggelige, engasjerte og dyktige kolleger 
 • Spennende oppgaver i et allsidig og tverrfaglig miljø
 • Gode velferdsordninger med blant annet personalhytter
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Her finner du informasjon om Østfold

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Anette Fjeldstad
Tittel: Overlege
Telefon: +47 995 69 775
Navn: Snorre Valseth
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 954 01 454
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Halden
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden
Søk på stillingen